Har du sett jättelokor? Använd appen för teknisk infrastruktur

Publicerat 21 april, 2015

Anmäl därför gärna var det finns större bestånd av jätteloka via www.vara.se under Teknik & Infrastruktur / Felanmälan. På hemsidan finns också mer information och länkar. Du kan också använda appen ”Felanmälan Vara kommun” som finns till iOS och Android. Passa också på att ta en bild av beståndet om du har möjlighet.

Jätteloka

Den importerade växten jätteloka sprider sig snabbt och hotar den biologiska mångfalden med sin stora konkurrenskraft. Växtsaften kan ge brännskador i kombination med solljus.

Kända förekomster i Vara kommun finns i Afsåns dalgång och längs Kvänumsån.

Jätteloka eller jättebjörnloka

Jättelokan (Heracleum mantegazzianum), kallas också för jättebjörnloka, kan bli 2-4 m hög. Den blommar med vita blommor i juli-augusti med sina karaktäristiska stora blomställningar. Farlig växtsaft Växtsaften hos jättelokan innehåller ämnen som irriterar, speciellt om huden utsätts för solljus. Resultatet blir brännskadeliknande symptom med rodnad och blåsor.

Om någon fått växtsaft på huden

  • Tvätta med tvål och vatten.
  • Skydda huden mot solljus under en vecka även om lokala symtom saknas.
  • Vid symtom kontrollera risken hos Giftinformation.

Källa: Giftinformation, www.giftinformation.se

Bekämpning och markägarens ansvar

Lokan är mycket konkurrenskraftig och kan bilda stora bestånd snabbt. Den naturliga vegetationen på platsen trängs undan och frön sprids lätt, speciellt längs vattendrag. En enda planta kan ge upphov till 50 000 frön. För att stoppa jättelokans spridning behöver växten bekämpas. Gata/park bekämpar jätteloka på Vara kommuns mark. För privatägd mark gäller att det är markägarens ansvar att bekämpa jätteloka. Alla insatser måste göras innan plantan släpper sina frön. Ett frö kan ligga i jorden i många år, därför behöver man bekämpa plantor på växtplatsen i upp till tio år.

Vid bekämpning behöver du heltäckande skyddskläder, samt skydd för ansiktet och ögonen. Helst bör man välja mekanisk bekämpning, för att minimera användandet av kemikalier. Bäst är det att bekämpa växten på våren, innan den blivit stor.