Företagarfrukost om företagsklimat

Publicerat 20 november, 2015

Det lokala företagsklimatet var temat när företagare, tjänstemän och politiker samlades för fredagens företagarfrukost.

Företagarfrukost företagsklimat (2)

Kristian Johansson, biträdande regionchef Svenskt Näringsliv i Västra Götaland, presenterade resultatet från årets kommunranking av det lokala företagsklimatet. Vara kommun placerade sig på plats 39 av 290 kommuner.
– Det är en väldigt bra placering, det sker ett litet tapp från förra året men det är ingen stor förändring. Pågår en nedgång under flera år bör man däremot undersöka varför, säger Kristian Johansson.

Kristian Johansson menade att stor vikt bör läggas på en bra dialog mellan näringslivet och kommunen.
– Ansvaret för ett bra företagsklimat ligger på alla; företagare, politiker, tjänstemän och på de som bor och verkar på platsen. Alla kan påverka. Har man den förståelsen lyckas man bra.

Ett konkret tips på hur det går att nå ett bättre företagsklimat är att prestigelöst lära av och utbyta erfarenheter med andra.
– Ta fram varje kommun som har fått bäst resultat på respektive fråga i undersökningen. Ring till dem och fråga hur de jobbar. Tanken är att hela Sverige ska få ett bra företagsklimat.

– Jag tror det finns möjligheter för Vara kommun att nå Sverigetoppen. Det är där man ska ha blicken tycker jag, avslutade Kristian Johansson.

Svenskt Näringslivs undersökning
Varje år låter Svenskt Näringsliv ungefär 60 000 företagare i Sverige ge sina synpunkt på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. Resultatet mynnar ut i en ranking om det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner som presenteras på www.foretagsklimat.se. I Vara kommun används resultatet för att hela tiden utvärdera, anpassa och förbättra arbetet inom nämnder och förvaltningar på ett sätt som skapar så bra förutsättningar som möjligt för ett gott företagsklimat.