Hjälp med ritningar vid ny- och tillbyggnation

Publicerat 24 november, 2015

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att de ritningar som lämnas in innehåller rätt information från början.

Exempelritningar

För att hjälpa dig som söker bygglov för tillbyggnad eller nybyggnation finns nu exempelritningar på vår hemsida. Med dessa kan du få reda på hur du ska gå tillväga för att kommunen ska kunna granska din ansökan/anmälan.

Klicka på länken till höger för att komma till byggsidorna. Exempelritningarna hittar du sedan i högerspalten.