Migrationsverket upphandlar asylboende i Vara kommun

Publicerat 2 november, 2015

Migrationsverket har upphandlat asylboende i Vara kommun. Upphandlingen är en avsiktsförklaring mellan Migrationsverket och den privata aktör som kommer att driva boendet. Boendet avser att ge ett tillfälligt hem åt 80 personer.

Flyktinghjälp

Vad har kommunen för ansvar när det öppnas ett asylboende?
Kommunens åtagande är att bistå med förskola, skola och stöd för barn och unga.

Hur går det till när en asylsökande person ska få någonstans att bo?
Migrationsverket ansvarar för att erbjuda boende för alla som söker asyl i Sverige. En asylsökande kan välja att bo hos vänner eller släktingar under väntetiden, men för de som inte har någon anhörig att bo hos ska Migrationsverket se till att det finns någonstans att bo.

I första hand försöker Migrationsverket att erbjuda boende i lägenheter. När det kommer fler asylsökande än det finns lägenheter att tillgå, kan Migrationsverket sluta avtal med privata aktörer som driver så kallade ABT (anläggningsboende, tillfälligt) i dagligt tal kallas det ofta för asylboende.

Bakgrund
Vi befinner oss i en tid då många människor tvingats fly från sina hem för att överleva. Några kommer att få tillfälligt boende i Vara kommun. Kommunen har, liksom många andra kommuner, under många år haft som övergripande mål att öka invånarantalet. När det nu sker i en hög takt ligger kommunens fokus på att snabbt anpassa service och åtaganden på ett bra sätt. I Vara kommun tror vi att mångfald berikar. Inkludering och integration kräver engagemang från alla; näringsliv, arbetsliv, föreningsliv och civilsamhället i stort. På kommunens hemsida finns information om hur man kan hjälpa till.

Frågor?
Har du några frågor kan du ställa dem i BättreVara-forumet.