Sektionen för arbete och sysselsättning höll öppet hus

Publicerat 1 februari, 2016

Förra veckan var det öppet hus på sektionen för arbete och sysselsättning.

Öppet hus Odengården

Syftet var att ge samverkanspartners möjlighet att lära känna verksamheten.

Ett 50 tal personer tog chansen att gå på en rundvandring i verksamheten och ställa frågor om den.

De verksamheter som gick att besöka var: Sefram Odengården , Klippan daglig sysselsättning, AME:s servicelag , AME:s ungdomslag och Rehabilitering enligt ÅKA-modellen. Sysselsättningsplatser Arkivet, Ungdomsverksamheten Punkten, Dagcenter Smedjegatan och Vägledningsteamet gick också att besöka och de var dessutom värdar vid besöket.

Besökarna kom från allt mellan kommunens socialtjänst till försäkringskassan, samordningsförbund och arbetsförmedlingen.

Tanken är att sektionen ska ha denna typ av öppet hus några gånger per år.