SKL-undersökning: teknisk infrastruktur

Publicerat 15 december, 2016

Sveriges Kommuner och Landsting har genomfört en enkätundersökning kring teknisk infrastruktur.

Vara kommun

Genom enkätfrågor ställda till kommunmedborgarna har de sammanställt en rapport som visar vad invånarna tycker om den tekniska förvaltningens arbete.

Vara kommun deltar i år för första gången i enkäten. Vi ser den som ett underlag för den fortsatta utvecklingen av tekniskas verksamheter samt som en möjlighet att bjuda in till medborgardialog.

Resultatet för Vara kommun kan sammanfattas så här:

 • cirka hälften av invånarna cyklar under sommarhalvåret
 • en tredjedel går till arbetet/skolan/affären
 • det är lätt att hitta parkeringsplatser
 • två tredjedelar tycker att snöröjning och halkbekämpning sköts bra
 • tre fjärdedelar tycker att det är rent och snyggt på gator och vägar
 • en tredjedel tycker att standarden (jämnhet, gropar och spår) är ganska bra på kommunens gator, vägar och cykelvägar
 • två tredjedelar tycker att belysningen av gator och parker är bra som det är
 • sikten vid gatukorsningar behöver förbättras
 • cirka hälften tycker att parkerna sköts bra
 • en fjärdedel tycker att de kommunala lekparkerna och lekplatserna sköts bra
 • fyra femtedelar är nöjda med sin vatten- och avloppslösning
 • två tredjedelar är nöjda med hur avfallshanteringen fungerar i kommunen
 • en tiondel lämnar sitt förpackningsavfall blandat med hushållssoporna

Här kan du läsa den övergripande rapporten i sin helhet:
SKL-undersökning teknisk infrastruktur 2016

Här kan du läsa Vara kommuns resultat i sin helhet:
SKL-undersökning teknisk infrastruktur Vara kommun 2016