Ny VD för VaraNet AB

Publicerat 2 januari, 2017

Jan-Erik Wallin tillträdde som VD för det kommunala bolaget VaraNet AB den 1 januari 2017.

Jan-Erik Wallin

Peter Håkansson, som går vidare till nytt jobb, avgick som VD vid årsskiftet. Styrelsen för VaraNet AB har därför utsett Jan-Erik Wallin som bolagets nya verkställande direktör.

Jan-Erik Wallin är även VD för de kommunala bolagen Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB och kommer nu att kombinera dessa uppdrag för koncernens bästa.
- VaraNet AB har ett färdigt fibernät och är nu inne i en förvaltande fas. Jan-Erik Wallin gör ett bra arbete som VD för Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB och kommer att bli en utmärkt VD även i VaraNet. Han kommer att hitta synergier mellan de kommunala bolagen på ett bra sätt, säger Carl-Uno Olsson, styrelseordförande VaraNet AB.

Om VaraNet AB
VaraNet AB har i uppdrag att bygga, äga och förvalta infrastruktur för elektronisk kommunikation och främja tillgången till bredband för boende och företag inom Vara kommun. Bolaget ska eftersträva att vara ledande inom sitt verksamhetsområde och har som målsättning att bli först i Sverige med att ge tillgång till fiber åt alla kommuninvånare.