Verksamhetsutveckling i Vara kommun

Publicerat 20 januari, 2017

En satsning på vår personal och våra verksamheter

Vara kommun

I Vara kommun arbetar verksamheterna kontinuerligt med personalens och verksamhetens utveckling. Vi vet att våra medarbetare växer varje dag genom vårt systematiska arbetssätt med att utveckla Vara kommun. Detta är ett ständigt pågående förbättringsarbete, som under 2017 kommer att intensifieras genom en tredagars utbildningsinsats för samtliga tillsvidareanställda medarbetare. Utbildningen är förlagd till Sundvolden i Norge.

I ett par nyhetsinslag om verksamhetsutvecklingen har det förekommit oklarheter och en del felaktigheter. Vara kommun vill därför förtydliga syftet med de insatser som görs.

– Vara kommun har medarbetare med ett stort engagemang och med en hög trivsel, det visade inte minst den senaste arbetsklimatundersökningen, där en klar majoritet av medarbetarna svarade att de ser fram emot att gå till jobbet och att de aktivt arbetar med att utveckla sitt arbetssätt och verksamheten som man arbetar i. Men omvärlden förändras och därmed måste vi också anpassa och utveckla vår verksamhet. Att satsa på personalens utveckling är av största vikt för att uppnå de politiska målsättningarna för våra verksamheter. Årets tema är ”Vi gör varandra bra!”, säger Anna Cederqvist, kommundirektör.

– Verksamhetsutveckling är en satsning på våra kärnverksamheter. Det är vår personal som utför det dagliga arbetet i verksamheterna. Självfallet ska vi erbjuda dem kompetensutveckling som motiverar och stärker dem så att de kan ge ännu bättre service till våra brukare, invånare och besökare. Personal som kan vara delaktig och påverka sin arbetssituation utför ett bättre arbete, säger Fredrik Nelander, kommunstyrelsens ordförande.

Budget beslutad i kommunfullmäktige
Budgeten för verksamhetsutvecklingen 2017, som är beslutad i kommunfullmäktige, uppgår till 9 miljoner kronor. I den kostnaden innefattas flera olika utvecklingsinsatser under året, där vistelsen inklusive resan till Sundvolden uppgår till cirka 5 miljoner kronor, och är resultatet av kommunens upphandling.

 

I media har uppgifter florerat som gör gällande att Vara kommun gör ett budgetunderskott om 33 miljoner kronor för 2016. Dessa uppgifter stämmer inte. Kommunen kommer för 2016 att uppvisa ett överskott.

Om Verksamhetsutveckling 2017

Sedan 2001 har Vara kommun genomfört kommunövergripande utvecklingsinsatser för samtliga medarbetare. Planering av insatserna är gjorda i samverkan med fackliga representanter.

Tidigare utbildningsinsatser har varit förlagda på följande platser:
2001 Mallorca
2005 Island
2009 Prag, Tjeckien
2013 Pärnu, Estland