LEDA – för en smartare välfärd

Publicerat 8 februari, 2017

Vara kommun är en av 20 kommuner som deltar i Sveriges Kommuner och Landstings förändringsledningsprogram för en smartare välfärd.

LEDA Vara kommun

Syftet med programmet är att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar.

Vara kommuns IT-samordnare inom Socialförvaltningen och IT-samordnare på IT-avdelningen deltog nyligen på en mässa där de berättade om hur Vara kommun tillsammans med Vinnova genomförde projektet VARA Digital under våren 2016. Projektets syfte var att visa på möjligheterna med digitala tjänster, skapa nyfikenhet och höja den digitala kompetensen bland Vara kommuns invånare. Mer än 300 kommuninvånare nappade på inbjudan till kompetenshöjande workshops.

Tillsammans med de andra kommunerna i programmet tittar Vara kommun nu på nya smarta lösningar för ökad välfärd.