Månadens företagsbesök

Publicerat 10 februari, 2017

Månadens företagsbesök för kommunstyrelsens arbetsutskott gjordes på Varaslättens Lagerhus, en ekonomisk förening som ägs av cirka 1900 lantbrukare i Västsverige.

Varaslättens lagerhus

Varaslättens Lagerhus har en total spannmålslagring för 145 000 ton spannmål fördelat på två anläggningar, en i Vara och en i Tråvad.

Tack till vd Per Ullberg och styrelseordförande Claes Friberg för att ni delade med er av nuläge och framtidsspaning!