Fällning av träd på Kyrkogatan

Publicerat 7 mars, 2017

Under många år har björkallén längs Kyrkogatan i Vara tätort utgjort en fin inramning av gatan, men nu måste den tyvärr fällas.

Kyrkogatan

Anledningen är att dagvattenledningarna och avloppsledningarna i gatan har blivit igenväxta av björkarnas rötter.

Fällningen kommer att inledas den 10 mars och därefter kommer arbetet med att förnya gatan att påbörjas. Dagvatten- och spillvattenledningar kommer att bytas ut. Nyplantering av träd som är lämpliga storleksmässigt och skötselmässigt kommer sedan att planteras.

En ny gatubild kommer att växa fram med förhoppningen om att bli lika vacker som den är idag.