Förbättringsarbete inom kommunens äldreomsorg

Publicerat 23 mars, 2017

På demensboendena Södergård och Östergård finns arbetstavlor som talar om vad som ska göras under dagen och vem som ska göra det.

Förbättringsarbete

Ansvarig personal för arbetstavlorna på boendena har påbörjat förbättringsarbetet med färgstandardisering inom äldreomsorgen i kommunen.

Det blir nu tydligt och överskådligt för alla som arbetar vad som ska göras under arbetsdagen och av vem oavsett var man arbetar i kommunen.

Tid sparas och vården kvalitetssäkras. Resultatet blev fantastiskt bra!