Släckta informationsskyltar

Publicerat 31 mars, 2017

Efter mer än tio års trogen tjänst släcks nu två trotjänare ner. De digitala informationsskyltar som välkomnat bilister utmed E20 kommer att bytas ut och ersätts under tiden av en tygvepa.

E20-skylt

Vara kommun var tidiga med att använda digitala informationsskyltar längs med E20 som ett sätt att sprida information till kommunens invånare och besökare. Då tekniken åldrats har en rad komplikationer uppstått som ofta inneburit har skyltarna inte fungerat optimalt. Skyltarna kommer nu att bytas ut till modernare varianter. Under tiden det arbetet pågår möts istället bilisterna av en tygvepa med karakteristiska motiv från kommunen.