Tyst minut klockan 12:00

Publicerat 10 april, 2017

Vara kommun kommer under måndagen hedra offren från fredagens attack i Stockholm genom att delta i den tysta minut som Regeringen har utlyst klockan 12:00.

Ljus

Vi känner alla stor sorg, djup delaktighet och avståndstagande efter fredagens fruktansvärda attentat i Stockholm.

Sorg över att vårt demokratiska samhälle utsatts för en terrorattack. Delaktighet med de familjer som mist en far, en bror, ett barn, en mor. Avståndstagande mot denna terrorhandling som är ett brott mot vår demokrati och de grundläggande mänskliga värdena i vårt samhälle.

Ett demokratiskt samhälle har inte bara rättigheter utan också skyldigheter. Skyldighet för var och en av oss att stå upp för det lika människovärdet.

Därför kommer Vara kommun idag tillsammans med övriga Sverige att manifestera en tyst minut för att hedra terrorattentatets offer. Idag är vi många som protesterar, manifesterar och delar anhörigas sorg. Den som utförde attacken ville inte bara skada utan också skrämma en hel värld. Men vi är många och tillsammans är vi starka.

Kommunstyrelsens arbetsutskott – Fredrik Nelander, Gabriella Bosnjakovic och Elof Jonsson