Vi söker kontaktpersoner

Publicerat 10 april, 2017

Vi behöver fler kontaktpersoner till ungdomar och vuxna i varierande åldrar med olika funktionsnedsättningar – fysiska, psykiska och/eller intellektuella.

Kontaktperson

Vad innebär det att vara kontaktperson?
Att vara kontaktperson är ett uppdrag som bygger på respekt gentemot den enskilde och dennes livssituation. Som kontaktperson är du en medmänniska och kompis till någon som behöver socialt stöd. Du bidrar så att en person med en funktionsnedsättning ges möjlighet att leva som andra. Du kan exempelvis delta vid olika fritidsaktiviteter, följa med på en fika, gå på bio eller ta en promenad.

Du jobbar med ungdomar upp till 21 år och/eller med vuxna personer över 21 år. Innan du påbörjar ett uppdrag behöver vi veta mer om dig, du blir intervjuad och vi begär in registerutdrag. Du förväntas inte ge professionellt stöd. Du är istället någon som den enskilde kan prata med och som ger ett stöd i vardagen under ett par timmar i veckan.

Får jag någon ersättning?
Du ersätts med ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet är skattepliktigt och kan variera beroende på uppdragets omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka de utlägg som du har i samband med ditt uppdrag.

Hur får jag mer information?
Om du vill veta mer om hur det är att vara kontaktperson är du välkommen att höra av dig till oss på Individ- och familjeomsorgen, 0512-31237. Du kan också fylla i intresseanmälan som du hittar här. Hoppas vi hörs!