Positiva siffror för Lagmansgymnasiet

Publicerat 17 maj, 2017

– Jag är stolt över Lagmansgymnasiets fina ansökningsresultat inför nästa läsår, säger skolans rektor Harald Lundqvist.

Lagman

Jämfört med förra året har antalet sökande till skolan ökat med nästan 88 procent, från 73 stycken 2016 till 137 stycken i år. Lika positivt ser det ut när det handlar om antalet preliminärt antagna till skolan. Från 64 personer 2016 till 119 2017, en ökning med nästan 86 procent.

Enligt Harald Lundqvist är det personalens hårda arbete som lett till de positiva resultaten:

– Jag är tacksam över all personals beslutsamma arbete i samband med information och marknadsföring. Det har varit en fröjd att lyssna på med vilken värme lärarna har informerat grundskolans elever om vår verksamhet. Dessutom har våra fantastiska elevambassadörer ställt upp för sin skola i många olika sammanhang.