Fortsatt diskussion med Brandmännens Riksförbund

Publicerat 12 maj, 2017

Vara kommun

På torsdagens möte med kommunledningarna i Essunga, Grästorp, Vara och Lidköping, gavs uppdraget till kommuncheferna inom Räddningstjänsten Västra Skaraborgs att tillsammans med räddningschef och personalchef fortsätta diskussionen med Brandmännens Riksförbund, BRF.

Ambitionen är att hitta ett långsiktigt hållbart avtal som säkerställer personalförsörjningen. Diskussionen kommer inledas inom kort.