Samverkan stärker besöksnäringen

Publicerat 27 september, 2017

Kommunerna i V6, alltså Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara, har genomfört en förstudie inom besöksnäring. Förstudien har sprungit ur en ambition att samverka mer över kommungränserna för att öka turismens tillväxt i Västra Skaraborg.

Besöksnäring

Under tisdagseftermiddagen samlades politiker och tjänstemän från kommunerna på Vara Konserthus där resultatet av förstudien presenterades.

Elin Sjöstedt på Destination Läcko-Kinnekulle AB har varit projektledare för förstudien och hon menar att den har resulterat i en god grund för vidare samverkan.
-Syftet med förstudien har varit att utreda vilka förutsättningar som finns för samverkan samt finna en utgångspunkt för en gemensam satsning på besöksnäringen, satsningar som behövs för att skapa tillväxt.

Förstudien har haft tre sammankopplade spår. De är turistströmmar, digitalisering och hållbara resor. Det första spåret innebär rent konkret hur turisterna rör sig och hur kommunerna kan möjliggöra rörelse bland våra besöksmål. De andra två spåren fokuserar på vägledning av besökare genom digitala verktyg och möjligheter till hållbara resor.