Sök pengar ur kommunens stiftelser

Publicerat 11 september, 2017

Nu finns det möjlighet söka medel ur kommunens fonder och stiftelser. I år finns det dessutom mer pengar att söka eftersom kommunen kommer att upplösa sina donationsfonder.

Vara kommun

Tänk på att endast söka medel ur fonder som du är berättigad till.
Notera även att donatorns vilja är återgiven så som ursprungstexten i testamentet var.

Kommunstyrelsens fonder

Du som önskar söka bidrag ur en eller flera stiftelser ska ansöka om det skriftligt hos Vara kommun, Kommunstyrelsen, 534 81 Vara kommun, senast 7 oktober 2017. Blankett finns på www.vara.se – skriv ”Kommunala stiftelser” i sökrutan uppe till höger. Av ansökan ska framgå att sökande uppfyller villkoren för bidrag ur aktuell stiftelse. Ytterligare information lämnas av ekonomiassistent Håkan Nytomt, 0512-310 35.

Karl O Paulssons hjälpfond
Bidrag: Till boende i före detta Vara köping som är i verkligt behov av bidrag.

Carl Strandmans fond för bidrag till polioskadade samt till polio- och cancerforskning
Bidrag: Till polioskadade från före detta Kvänums kommun samt bidrag till polio- och cancerforskning.

Oscar Anderssons stiftelse
Bidrag: Utbetalas vid jul till behövande inom Vara kommun.

Vara kommuns samstiftelse för allmänna kommunala intressen
Bidrag: Allmänna kommunala intressen.

Makarna August Wilssons sjukhusstiftelse
Bidrag: Till cancer- och poliosjuka personer företrädesvis från Kvänum.

Alma Svenssons donationsstiftelse
Bidrag: Till vårdbehövandes inackordering i Vara och Önums ålderdomshem.

Anna Anderssons donationsstiftelse
Bidrag: Till äldre (över 65 år) behövande inom Vara kommun, att ge ekonomiskt stöd för anskaffande av rörelse eller andra hjälpmedel o dyl. samt till läkemedel och rekreation.

Bildningsnämndens fonder

Du som önskar söka bidrag ur en eller flera stiftelser ska ansöka om det skriftligt hos Vara kommun, Bildningsnämnden, 534 81, Vara kommun, senast 7 oktober 2017. Blankett finns på www.vara.se – skriv ”Kommunala stiftelser” i sökrutan uppe till höger. Av ansökan ska framgå att sökande uppfyller villkoren för bidrag ur aktuell stiftelse. Ytterligare information lämnas av bildningschef Yvonne Kjell, 0512-318 13.

Fredrik och Emma Carlssons donationsfond
Bidrag: ”Till mindre bemedlade skolbarn från Vara köping eller Vara socken som studerar vid yrkesskola, läroverk, högskola eller dylikt.”

Carl Alfred S Johanssons stipendiestiftelse
Bidrag: ”Till studiehjälp för fattig begåvad person med företräde för den som idkar studier i lantbruk.”

Socialnämndens fonder

Du som önskar söka bidrag ur dessa stiftelser ska ansöka om det skriftligt hos Vara kommun, Socialtjänsten, IFO-avdelningen, 534 81, Vara kommun, senast 7 oktober 2017. Blankett finns på www.vara.se – skriv ”Kommunala stiftelser” i sökrutan uppe till höger. Av ansökan ska framgå att sökande uppfyller villkoren för bidrag ur aktuell stiftelse. Ytterligare information lämnas av IFO-chef, Peter Engman, 0512-312 51.

Vara kommuns sociala samstiftelse
Bidrag: Till förmån för behövande personer i Vara kommun.

John och Mia Johanssons stiftelse
Bidrag: Hyresbidrag till pensionärer från Skarstad församling, boende på ålderdomshem eller servicehus.