Välkommen till föräldramöte åk 1 på Lagmansgymnasiet

Publicerat 4 september, 2017

Välkommen till föräldramöte på Lagmansgymnasiet

Torsdagen den 14 september klockan 18.00 träffas vi i skolans matsal. Som längst håller vi på till 19.30.

Från 17.30 serveras kaffe, te och bulle.

Vi startar gemensamt med information som berör samtliga program och fortsätter sedan i annan lokal med respektive mentor.

Vi kommer gemensamt att gå igenom:

Presentation av skolledning och Elevhälsa

  • Skolans organisation
  • Kurser istället för ämnen, gymnasietiden
  • Trygghet och studiero
  • Utvecklingssamtal
  • Lovskola
  • Resurstid
  • Betygshantering
  • Sprintenprojektet och nybyggnation av friskola
  • Dexter
  • It´s Learning

Om ni inte har möjlighet att närvara denna kväll behöver ni meddela mentor.

Väl mött

Harald Lundqvist
Rektor