Verksamhetsutveckling i Norge – röster från medarbetare

Publicerat 4 september, 2017

Under 2017 genomför Vara kommun en extra satsning på verksamhetsutveckling för alla sina medarbetare. En del i satsningen är ett tre dagar långt internat i Sundvollen i Norge med fokus på att ”Göra varandra bra”. De första medarbetarna har redan varit iväg och hunnit komma hem och reflektera över sin vistelse.

Sundvollen grupparbete

”Resan gick bra och boendet var jättefint. Vi hade bra föreläsningar med intressanta teman och roliga, lärorika övningar såväl med den egna gruppen som med andra enheter.
Tre intensiva och roliga dagar med mycket skratt. Det hade inte varit svårt att fylla en dag till med arbete med det egna arbetslaget. ”

Personalen på badenheten

”Att få förmånen att under tre dagar få lära känna sina kollegor ännu mer och andra förvaltningar i kommunens verksamhet är väldigt utvecklande. Inte bara för mig som person men framförallt för kommunens verksamhet. Få omvärldsanalysen och utvecklas i sin personlighet gör Vara kommun till en attraktiv arbetsgivare.”

Jonas Lundin VD Destination Vara AB

”Jag tycker att upplägget med tre dagar fungerade bra. Såväl hotell och mat som föreläsningar och grupparbeten var bra. Naturen runt Sundvolden hotell var mycket vacker och jag hade gärna sett mer av den.”

Kerstin Ryttegård, lokalvårdsenheten

Sundvollen föreläsning

Vad är verksamhetsutveckling 2017?

Det är femte gången som Vara kommun genomför en så kallad verksamhetsutveckling, en satsning på kommunens kärnverksamheter som bland annat innebär att alla kommunens medarbetare reser i väg på ett tre dagar långt internat i Norge. Totalt reser omkring 1300 medarbetare fördelat på nio tillfällen under hösten.

Verksamhetsutvecklingen ska bidra till att kommunens verksamhet når god kvalitet för våra invånare, kunder och brukare. Detta görs genom att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, ett kontinuerligt lärande i arbetet, ett hållbart medarbetarskap, fokus på värdegrunden och med ett professionellt förhållningssätt.

Relaterat