Föreläsning av Ramona Karlsson

Publicerat 4 oktober, 2017

Lagman föreläsning Ramona K

Ramona Karlsson har idag föreläst för våra elever på Fordonsprogrammet och Industriprogrammet tillsammans med ordförande i Vara motorklubb, Eilert Ahlstrand. Syftet var bl.a att locka fler ungdomar till bilsporten och även att förmedla att ”Allt är möjligt frågan är bara hur”. Ramona berättade om sitt entreprenörskap kring sin motorsportsatsning, och hur hon tagit sig igenom såväl mentala som praktiska utmaningar. Hennes motto är “Klart det går frågan är bara hur”. Hon pratade om vikten av rätt inställning för att lyckas och hur man kan lyckas trots tuffa förutsättningar.