Lagmansgymnasiet firade Teknikcollege

Publicerat 5 oktober, 2017

Idag samlades elever, lärare, politiker och företagare på Lagmansgymnasiet för att fira Teknikcollege och de satsningar som görs för att matcha utbildningssystemet med näringslivet.

Teknikcollege 002

Vad är då Teknikcollege? Jo, det är en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar. Det är ett nära samarbete med regionens företag där deltagarna kan vara med och påverka innehållet i utbildningarna så att det passar industrins framtida behov. Den studerande får också en god bild av hur arbetslivet ser ut.

Teknikcollege 001

-När elever, lärare och företrädare för företag träffas får man insikt i varandras verksamheter. Elever får chansen att testa sina kunskaper ute på företagen medan företagen får möjligheten att fånga upp nya trender och visa vilka behov och kompetenser vi behöver. Tillsammans kan vi säkra långsiktig kompetensförsörjning till våra lokala industriföretag, säger Jonas Larsson ordförande Teknikcollege Lagmansgymnasiet och Vice VD/Produktionschef Skandia Elevator.

Lagmansgymnasiet har i år betydligt fler sökande till sitt Teknikprogram än tidigare år och Industritekniska programmet har fått utöka antalet platser för att kunna ta emot fler elever. Även det är något väl värt att fira.