Hälsning från Namibia

Publicerat 21 november, 2017

Nu har vi fått en första rapport från kommunledningens besök i Namibia. I våras hade Vara kommun besök av politiker och ledande tjänstemän från Oranjemund Town i Namibia, för att diskutera möjligheter till samverkan inom olika demokratifrågor. Diskussionerna fortsätter nu i Namibia där kommunstyrelsens ordförande Fredrik Nelander, oppositionsråd Gabriela Bosnjakovic, kommundirektör Anna Cederqvist och kommunens internationella strateg Helena Torsell befinner sig sedan i lördags.

Oranjemund

Helena Torsell berättar i ett mejl att de blivit väldigt väl mottagna och under måndagen fick de en redovisning av och fördjupad insikt i de utmaningar Oranjemund står inför. Gruvbolaget Namdeb har hittills ansvarat för all service så som skolor sjukvård och bostäder med mera och nu ska infrastruktur och service överföras till kommunen vilket innebär att de behöver bygga upp en organisation och ekonomiska förutsättningar för detta. Utmaningar finns även i det arbetet som måste göras vad gäller planläggningar för nya bostads- och industriområden. Intressant är också att hållbarhet är återkommande och vägledande i stadsplaneringen och utveckling av kommunens verksamheter.Kommunledningen i Oranjemund

Fakta om Oranjemund
Oranjemund ligger i sydvästra hörnet av Namibia, alldeles vid gränsen till Sydafrika. Fram till 2011 var Oranjemund en stängd stad med cirka 4000 invånare till följd av att man här gjort stora fyndigheter av diamanter. Staden innehades av företaget Namdeb som ägde det mesta av infrastruktur och fastigheter i staden. Invånarna försågs med fritt boende, vatten och elektricitet.

2011 utropade regeringen i Namibia Oranjemund som en fri stad. Därefter har invånarna genom val utsett de lokala myndigheterna. Idag har Oranjemund mellan 7000-10000 invånare. Den strategiska utmaningen framåt är att uppnå en mer diversifierad, ömsesidig framtid där Oranjemund utvecklas genom men även bortom diamantarvet.

Följ resan på Instagram
Du kan följa Namibiaresan på Instagram där kommundirektör Anna Cederqvist finns under namnet vara_kommundirektor.