Ansök om tillfälligt föreningsbidrag

Publicerat 11 december, 2017

Regeringen har lagt fram förslag om att ge kommuner ett tillfälligt kommunbidrag. Pengarna är ett stöd till kommunerna för att möjliggöra för de ensamkommande barn som hinner fylla 18 år eller åldersuppskrivas under pågående asylprocess, att bo kvar i kommunen.

Vara kommun

Vara kommuns tillfälliga kommunbidrag uppgår till 910 669 kronor för år 2017 och 2018.

Kommunfullmäktige har beslutat att inrätta ett föreningsbidrag. Bidraget uppgår till samma belopp som det tillfälliga kommunbidraget och kan sökas av ideella organisationer/föreningar i Vara kommun som ska använda de ansökta medlen till att stödja ensamkommande ungdomar som fyller eller åldersuppskrivs till 18 år (eller mer) och som befinner sig i asylprocessen, att bo kvar i kommunen.

Ansökan ska innehålla:
- projektbeskrivning
- budget
- genomförandeplan/tidplan
- verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Mer information: Regler för tillfälligt föreningsbidrag

OBS! Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast den 15 december 2017. Skicka ansökan till:
Vara kommun
Bildningsförvaltningen
534 81 Vara