Kulturskolan som inkluderande arena

Publicerat 18 december, 2017

Vara kulturskola är en av tre skolor i landet som blivit uttagen till att delta i ett nordiskt samarbetsprojekt kring verksamhet för barn på flykt.

Norge

14 -15 december samlades representanter för tre svenska, tre danska och fyra norska kommuner och kulturskolor på Voksenåsen i Oslo. Deltagarna bestod av scenkonstchefer, kulturchefer och representanter för musik- och kulturskolor i de olika kommunerna samt aktionsforskare från alla de tre länderna. Projektet är initierat av de tre ländernas Nationella Kulturskoleråd och kommer att pågå till och med 2019.

Projektet är ett stort och ambitiöst utvecklingsprojekt som syftar till att få kultur- och musikskolorna i Norden att ta ett större ansvar för att bli en inkluderande arena i samhället.

Johanna Bergqvist, kulturskolelärare, och Karin Beckman, kulturchef, representerar Vara kulturskola.