Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom barnomsorgen

Publicerat 19 december, 2017

18-01-01 höjs inkomsttaket till 46.080 kronor per månad. Detta innebär att högsta avgift för ett barn 1-3 år blir 1.382 kronor per månad istället för 1.362 kronor. Högsta avgift för ett fritidshemsbarn blir 922 kronor per månad istället för 908 kronor.

Maxtaxa barnomsorg

Tänk på att lämna ny inkomstuppgift om din inkomst förändrats. Gör det gärna via e-tjänst.

Inkomsttaket för maxtaxa höjs from 18-01-01 enligt Skolverkets beslut och gäller kommuner som har antagit maxtaxan.

Den indexregleras i januari varje år.

 

Mer information om taxorna hittar du här: Taxor