Sprinten tar form

Publicerat 6 december, 2017

Arbetet med Kvarteret Sprinten pågår för fullt. Just nu kan du som passerar platsen se hur skolbyggnaden till AMB börjar ta form.

Sprinten

I övrigt har kommunfullmäktige har beslutat att satsa ytterligare 15 miljoner kronor på Sprinten.

Det är bildningsnämnden som begärt pengarna då nya behov av till- och ombyggnad av Lagmansgymnasiet har upptäckts sedan projektplanen för Sprinten antogs. Det gäller lokaler för IM-programmet, undervisningslokaler, administration och ny entré. Projektets totala budget uppgår nu till 165 miljoner kronor.

Ytterligare information kring projektet hittar du på vara.se/sprinten