Välkommen på rekryteringstorg

Publicerat 9 februari, 2018

Behöver du bolla rekryterings- och kompetensfrågor? Då är du välkommen på rekryteringstorg på arbetsmarknadsenheten i Vara!

Rekryteringstorg Vara kommun

Rekryteringstorget riktar sig till dig som är företagare med verksamhet i Vara kommun. Syftet är att genom samverkan mellan kommun, Arbetsförmedling och företagare ta till vara på den arbetskraft som finns.

– Att konkret och operativt samverka mellan olika aktörer för att underlätta matchningen mellan arbetslivets behov och de som söker jobb är en vinn – vinnsituation för alla inblandade, säger Fredrik Nelander, kommunstyrelsens ordförande.

Under rekryteringstorget finns Arbetsförmedlingens företagsgrupp, Vara kommuns näringslivschef och kommunens arbetsmarknadschef på plats för att hjälpa små och medelstora företag med frågor kring rekrytering.

– En viktig del med Rekryteringstorget är att skapa en mötesplats efter uttalade behov. Istället för att ha stormöten med information som oftast blir för bred, försöker vi här möta det mest uttalade behovet hos företagen just nu, nämligen att hitta människor att rekrytera, i mindre format, säger Johanna Forslund Kullander, näringslivschef.

Här hittar du mer information och datum och plats för träffarna: Rekryteringstorg