Dags att söka priser och stipendier

Publicerat 14 mars, 2018

Nu är det dags att ansöka om eller nominera till årets kulturstipendier, Årets Kulturpris och utmärkelsen Årets Nytänkare.

Kultur- och fritidsstipendium

Kulturstipendierna delas ut för att möjliggöra utveckling och vidareutveckling inom idrott/friluftsliv respektive konstnärsskap eller för att uppmuntra ungdomar till fortsatt engagemang och verksamhet.
Blankett för ansökan kulturstipendier.

Kulturpriset delas ut som belöning till en eller flera personer som utfört en betydelsefull insats inom kulturlivet (inbegriper idrott och friluftsliv).

Årets Nytänkare delas ut som utmärkelse till en lokal utvecklingsgrupp (föreningar i samverkan) eller intresseförening som arbetat innovativt med bygdens utveckling under året.

Skicka ansökan/nomineringen till Vara kommun, Bildningsförvaltningen, 534 81 Vara, alternativt till kulturvara@vara.se

Vi behöver dina förslag senast den 31 mars.

Här hittar du mer information om våra priser och stipendier.