Behandling av personuppgifter

Publicerat 25 maj, 2018

Idag den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Den innebär att högre krav ställs på oss som organisation gällande det sätt vi hanterar dina personuppgifter. En personuppgift är information som går att koppla till en nu levande person. Det kan vara ett namn, men det kan också vara information som i kombination med andra data gör det möjligt att identifiera en person. Till personuppgifter räknas exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, bankuppgifter och fotografier.