Eldningsförbud

Publicerat 31 maj, 2018

Från och med idag råder eldningsförbud i kommunerna  Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Undantaget är grillar i egen trädgård. Med egen trädgård avses också sådan plats som man har tillgång till vid t.ex. flerbostadshus. Engångsgrillar får inte användas.

Eldning

Eldningsförbudet råder tills vidare.

Det väderläge som råder i stora delar av Sverige med höga temperaturer och torrt i skog och mark har lett till extremt stor brandrisk i flera större områden i Sverige.
Prognosen tyder på att brandrisken förvärras framöver. Det råder eldningsförbud på många platser i landet. Extra försiktighet krävs för att undvika att starta en brand.
Om du upptäcker en brand – varna andra i närheten, flytta dig till en säker plats och larma 112. Om det är möjligt, försök släcka elden.

Krisinformation.se har skapat en händelsesida om brandrisk som är uppdaterad med fakta och fördjupande information. Där finns även information om på engelska.