Rumsförmedling – ett sätt att möta den ökade efterfrågan

Publicerat 7 juni, 2018

Vara kommun växer och efterfrågan på bostäder i centralorten Vara är hög. För att möta det kortsiktiga och brådskande bostadsbehovet, exempelvis för ungdomar från andra delar av landet som redan i höst fått utbildningsplats i Vara, har det kommunala bostadsbolaget Vara Bostäder AB tillsammans med Länsförsäkringar Fastighetsförmedling tagit initiativ till rumsförmedling i privatbostäder. Det kommunala bostadsbolaget har fått många förfrågningar under våren och utifrån en enkel enkät för att efterhöra vilken typ av bostad som primärt önskas så är det allt från egen eller delad lägenhet till studentrum eller inneboende.

Jan-Erik Wallin, Vara Bostäder, Therese Häggsjö, Länsförsäkringar och Johanna Forslund Kullander, Vara kommun.

-Svaren har varierat men det spännande är att även studentrum, vilket det inte finns någon större tradition av i Vara, visar sig vara av intresse, konstaterar Vara Bostäders VD Jan-Erik Wallin.

Bostadsbyggandet i kommunen har ökat av både privata aktörer som av det kommunala bostadsbolaget och om allt går som planerat kommer det befintliga beståndet av hyresrätter kunna utökas med uppskattningsvis ett 40 – 50-tal lägenheter under den kommande två- treårsperioden. Därtill kommer nya planlagda bostadsområden för villor och flerfamiljshus där viss byggnation påbörjas redan under innevarande år.

-När det gäller bostadsbyggande är det viktigt att tänka långsiktigt och i enlighet med det bostadsförsörjningsprogram som politikerna fattat beslut om. För att använda den byggbara mark som finns så hållbart som möjligt krävs viss eftertanke, varför vi behöver hitta såväl snabba och kortsiktiga lösningar för boende som permanenta, säger Johanna Forslund Kullander, chef för tillväxt- och utvecklingsavdelningen på Vara kommun. Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är redan igång med rumsförmedlingen.

-Har någon en vinterbonad Friggebod eller Attefallshus eller rum i den egna bostaden som skulle kunna bli en bostad till en student eller någon annan så finns nu möjligheten att förmedla detta genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, säger Jan-Erik Wallin.

Länsförsäkringar håller i informationen kring vad som finns att tillgå och vad som efterfrågas samt hjälper till med kontraktskrivande.