Sparbanken Skaraborg satsar 22 miljoner på Vara Konserthus

Publicerat 27 juni, 2018

Idag signerade Sparbanken Skaraborg och Vara kommun ett gemensamt avtal för tillväxt och utveckling för Vara Konserthus. Ett samarbetsavtal som omfattar en gåva till Vara kommun på 22 miljoner kronor från Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen för tillskapandet av konserthusets nya konserthuslokal, den så kallade blackboxen.

Nytt samarbetsavtal

Sparbanksstiftelsen Skaraborg har i sitt uppdrag att bedriva samhällsutveckling på eget initiativ och i samverkan. Och har under hösten träffat samtliga kommunledningar i sitt verksamhetsområde för att diskutera möjliga samarbetsområden. I Vara kommun ledde detta till ett mycket spännande arbete. Grunden är kommunens intensiva tillväxt och utvecklingsarbete inom projekt kvarteret Sprinten.

Liselotte J Sterneborn är ordförande i Sparbanksstiftelsen Skaraborg:
– Vi har utvecklat ett nytt proaktivt och strategiskt arbetssätt där vi inom styrelsen har tittat på projekt som ligger i linje med våra stadgar om att främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur och på så sätt bidra till vårt verksamhetsområde. Vara kommuns satsning på projekt Sprinten med dess blackbox bidrar till tillväxt och utveckling för hela bankens område och ligger väl i linje med Sparbanksstiftelsens intentioner.

Satsningarna på kvarteret Sprinten är viktigt för hela Skaraborg
Och satsningarna på kvarteret Sprinten har redan gett effekter. Etableringen av friskolan Academy of Music and Business (AMB) innebär fullt utbyggd 150 ytterligare gymnasieelever i Vara kommun. Lagmansgymnasiet har på två år dubblerat antalet sökande, från 75 elever år 2016 till 148 stycken 2018. Detta tillsammans med satsningen på en utökad vuxenutbildning föranleder att skolan behöver utökade lokaler. Flera bostadsproduktioner är under uppstart och förutsättningarna för en hotelletablering har bearbetats av kommunstyrelsen.

Fredrik Nelander, kommunstyrelsens ordförande, är övertygad om att satsningarna har positiva effekter för kommunen och för hela Skaraborg.
– Vi utgår från principen att utveckla redan gjorda lyckosamma satsningar, det är tillväxt och utveckling för oss i Vara kommun. Det är väldigt positivt att en aktör som Sparbanken Skaraborg vill vara med och utveckla verksamheten inom Vara Konserthus. Jag vill rikta ett stort tack från Vara kommun, inte bara för den ekonomiska gåvan utan också för att vi tillsammans nu ska arbeta med tillväxt och utveckling för bygdens bästa, säger Fredrik Nelander.

Kommundirektör Anna Cederqvist är den som haft uppdraget att undersöka möjligheterna till extern finansiering och har skött förhandlingarna med Sparbanksstiftelsen:
- Under våren har ett spännande arbete pågått med att utforma ett samarbetsavtal, vilket nu är tecknat och vi är mycket glada och tacksamma för den gåva vi fått. Att få Sparbanken Skaraborg, via Sparbanksstiftelsen, som samarbetspartner för tillväxt och utveckling är mycket betydelsefullt både för Vara kommun och hela Skaraborgs utveckling.

Läs hela pressinformationen här:
Nytt samarbete