Elevhälsa

Elevhälsa

Elevhälsan kan ge råd och stöd i: pedagogiska frågor sociala frågor medicinska frågor psykologiska frågor studie- och arbetslivsfrågor Elevhälsans arbete…

Feriearbete

Feriearbete

Kommunen erbjuder feriearbete till de ungdomar som går första året på gymnasiet samt gymnasiesärskolan tredje år. Kommunkursen.se Ferie- och sommarjobb…

Torsbo fritidsgård

Fritidsgårdar

I Vara kommun har vi tre fritidsgårdar. Dessa ligger i Vara, Vedum och Kvänum.

Förskola och barnomsorg

Förskola

Kommunen erbjuder förskola för barn mellan ett och fem år, medan fritidshemmen vänder sig till barn som är mellan sex…

Vara kommun

Försäkring

Vara kommuns försäkringsbolag för olycksfallsförsäkring är Protector. Länk till Skadeanmälan 2017 Länk till Försäkringsbesked 2017

Grundskola och fritids

Grundskola och fritidshem

Grundskola Den obligatoriska skolan omfattar nio år och Vara har sammanlagt nio kommunala grundskoleenheter. Skolor för de tidiga åldrarna finns…

Kostenheten

Kostenheten

Vår vision: Vårt mål, dagens mål! Kostenheten i Vara kommun består av 20 enheter, som servar förskola, skola, äldreomsorg, caféterior…

Kulturskolan

Kulturskolan

I den gamla prästgården mellan torget och Park/Alléskolan inne i Vara huserar Kulturskolan. Viss del av undervisningen, exempelvis dans, ligger…

Lärcentrum vuxenutbildning

Lärcentrum vuxenutbildning

Du som ska söka en vuxenutbildning och som bor i Vara kommun ska ta kontakt med Campus Lidköping. För övriga…

Skolutveckling

Skolutveckling

Här kan du läsa om hur vi på Vara kommun arbetar för att utveckla vår skola till en så kvalitativ…