Förskola

Kommunen erbjuder förskola för barn mellan ett och fem år, medan fritidshemmen vänder sig till barn som är mellan sex och tolv år.

När du lämnar in din ansökan har du möjlighet att välja den omsorgsform du vill att ditt barn ska få. Du kan också lämna önskemål om vilken förskola du vill att barnet ska placeras på. Det finns inga begränsningar om vilken förskola du kan önska utan du kan välja vilken du vill inom kommunen. Kan vi inte erbjuda plats på den valda förskolan får man förtur för omplacering till den plats som önskades.

Målet är att alla föräldrar som förvärvsarbetar, studerar eller på grund av  andra särskilda skäl ansöker om plats ska få detta snarast, dock senast fyra månader efter ansökningsdatum. Barn till föräldralediga eller arbetslösa har rätt till förskoleplats 15 timmar per vecka. För tre-, fyra- och femåringar erbjuds avgiftsfri, allmän förskola 15 timmar per vecka / tre timmar per dag under skoldagar.

Vara kommun tillämpar maxtaxa.

Vara kommun

Regler och normer

Här hittar du vilka regler och normer som finns för Vara kommuns barnomsorg.

Pennor

Stängningsdagar förskola

Förskolorna håller stängt några dagar varje år. Det beror på att all personal deltar på kompetensutvecklingsdagar för att utveckla och utvärdera verksamheten. Arentorps förskola: 2017: 6 mars, 19 juni, 30 oktober och 31 oktober 2018: 8 januari, 18 juni, 13 augusti och 29 oktober Levene förskola: 2017: 10 januari, 19 juni, 30 oktober och 31…

Vara kommun

Taxor

Taxan gäller från 2018-01-01. Avgiften betalas tolv månader om året. Förskoleverksamhet och familjedaghem Avgiften är baserad på dels procentandelar av månadsinkomsten, Vistelsetiden har ingen inverkan på avgiften. Schema skall alltid lämnas. Ingen avgift för fjärde barnet. Allmän förskola för 3-, 4- och 5-åringar: 15 timmar i veckan,  3 timmar per dag är avgiftsfria. Vid längre vistelsetid…

Fristående barnomsorg

Fristående skola/förskola

Önums friskola Önums friskola bedriver följande verksamhet: förskola 1-5 år grundskola år 1-6 förskoleklass fritidsverksamhet Vill du ha mer information så kontakta rektor Aina Wästfält på telefon 0512-102 39. Besök gärna hemsidan www.onumsfriskola.se Larvens och Arkens förskolor Vara pastorat driver Larvens förskola 1-5 år i Larv samt Arkens förskola 1-5 år i Vedum. För mer…

Vara kommun

Uppsägning av plats

Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg Uppsägning av plats inom förskola och pedagogisk omsorg skall ske skriftligt till enheten. Uppsägningstiden är 2 månader och räknas från den dag den skriftliga uppsägningen inkommit till enheten. Vid två obetalda räkningar sänds skriftlig information till räkningsmottagaren om avstängning från förskoleplats/pedagogisk omsorg. Vid uppsägning kan plats återfås tidigast 4 månader efter att placeringen…

Tidiga insatser, det sociala teamet

Tidiga insatser - sociala teamet

Vara kommun satsar på tidiga insatser för att främja psykisk hälsa i förskolan. Forskning visar att tidiga insatser för att främja psykosocial hälsa i förskolan kan leda till förbättrade skolresultat och minska social utsatthet på sikt. Därför har kommunen bestämt sig för att avsätta medel för en satsning där flera olika kompetenser tillsammans med förskolans…