Kvänums förskola

I den östra delen av kommunen finns Kvänums förskola.

Kvänums förskola

Visionen som vi strävar att nå är ”att vara en förskolenhet som arbetar för att barn och vuxna ska trivas tillsammans. Förhållningssättet ska vara så att alla (barn som vuxna) utvecklas i sitt livslånga lärande”.

Detta innebär att förskolan ska lägga grunden i det livslånga lärandet, vilket vi kan läsa i vår Läroplan för förskolan.( Lpfö 98/16). Förskolan ska också arbeta för att varje barn blir bemött utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolan har tillsammans med skolan under ett flertal år arbetat med EQ, ett förhållningssätt som lär oss hur vi hanterar våra känslor. Hur känns det i kroppen när man är glad? När kompisen ger en kram hur känns det då?

I Kvänum finns förskolan på Nya Vägen:

1-5 år
Förskolan finns på Nya Vägen 21 och har sju avdelningar.

Det finns fyra avdelningar för de yngre barnen. Avdelningarna heter Blå, Grön, Gul och Röd.

Det finns tre avdelningar för de äldre barnen. Avdelningarna heter Lila, Orange och Turkos.

Öppettider

Förskoleavdelningarna i Kvänum håller öppet mån-fre 6:00-18:00, dock utifrån barnens schema.

Förskolans verksamhet

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. (Lpfö98/16)

Vi har ett arbetssätt där vi ser, bemöter och respekterar alla barn såväl som vuxna. Det innebär att vi uppmuntrar och lyfter fram barnens olika förmågor i exempelvis språk, matematik, EQ (emotionell intelligens) och El Sistema. Därför arbetar vi temainriktat utifrån barnens behov, ålder och intresse.

På förskolan har varje barn en ansvarig pedagog som vårdnadshavare kan vända sig till med frågor.

Kemikaliesmart förskola

Vi har inlett ett arbete för att bli ”kemikaliesmarta” på förskolan. Vi är noga när vi beställer nytt material och rensar bland sakerna som vi redan har.
Vi kan inte göra allt på en gång så vi har prioriterat att börja med det som är närmast barnen dvs. leksaker, tvätta händerna och vad vi pysslar med. Vi kommer att byta ut madrasser på sikt. Sortering av sopor finns redan. Målet är att barn, föräldrar och pedagoger ska värna om vår gemensamma miljö.

EQ

Förskolorna arbetar med förhållningssättet EQ (emotionell intelligens) vilket innebär att vi lär oss och barnen vilka känslor som finns och var de sitter i vår kropp. Hur känns det när man är glad osv.

EQ arbetar från grundtanken ”att man får tänka vad man vill men inte säga och göra vad man vill”.

El Sistema Mini

El Sistema Mina

Kulturskolan erbjuder en musikverksamhet för förskola och grundskolans lägre åldrar som vill:

  • nå ut till barn och elever i hela kommunen
  • berika och skapa sociala möten
  • skapa gemensam repertoar för barn och elever i Vara och övriga Sverige
  • inspirera och fortbilda personal
  • arbeta integrerat med olika åldrar och kulturer
  • erbjuda barn och elever i kommunen en meningsfull fritid
  • ge en introduktion till och skapa intresse för körsång och orkesterverksamhet
  • ge barn och elever möjlighet att utvecklas musikaliskt i gruppgemenskap

Läs mer www.elsistema.se

Förskoleavdelningarna i Kvänum håller öppet mån-fre 6:00-18:00, dock utifrån barnens schema.

Karta

Visa större karta