Torsgårdens förskola

Torsgårdens förskola ligger i östra delen av Vara, omgiven av vårdcentral, Torsgårdsskolan, Pentahallen, utomhusbadet och bostadsområden.

Torsgårdens förskola

Här finns sex avdelningar; Tranan, Måsen, Göken, Ugglan, Storken och Kråkan. Avdelningen Kråkan är tillfälligt placerad i Ritagårdens lokaler bredvid Torsgårdskolan.

Barnen är mellan ett och fem år. Personalen arbetar i utvidgade arbetslag vilket innebär att ert barn har tillgång till fler pedagoger. Målet är att alla barn ska känna sig trygga  med all personal och fler lokaler. Ditt barn har sin hemvist på inskolningsavdelningen där din kontaktperson finns. Dessutom finns Femårsklubben som är en förberedelse inför förskoleklass.

Vi arbetar utifrån läroplan för förskolan lpfö 98/2010, Skollagen och Barnkonventionen.

Sveriges första diplomerade stressmedvetna förskola.

”Lärande genom lek – ger trygga och positiva barn”

Öppettider

Vi har öppet måndag-fredag kl. 06.00-18.00 (flexibelt inom rimliga gränser).

Avdelningen Göken öppnar varje morgon och där lämnas de barn som har tid före kl 7.15. Barn som är här efter kl 17.00 hämtas på Göken

Frånvaroanmälan

Om ditt barn inte kommer till förskola, ring eller skicka ett sms till din avdelning

Måsen:
0512-312 73 eller 070-191 36 92

Göken:
0512-312 91 eller 070-191 36 91

Ugglan:
0512-312 95 eller 070-191 36 95

Storken:
0512-312 77 eller 070-191 36 93

Tranan:
0512-311 57 eller 070-191 36 94

Kråkan:
0512-312 72 eller 076-760 40 83

Stressmedveten förskola

All personal har utbildats genom en föreläsningsserie med PedaMedica Utbildare (pedamedica@telia.com). För att få bli diplomerad förskola ingår en föräldrautbildning  med temat Lugnare barn – lugnare vardag.

Stress kan vara nödvändig men också påverka oss negativt. Att få kännedom om olika verktyg för att hantera stressen gynnar förutom kropp och själ även lärandet.

Samverkan mellan hem och förskola ger våra barn bra förutsättningar!

Friends

Friends är en icke-vinstdrivande organisation vars uppdrag är att stoppa mobbning. Tillsammans med Friends arbetar vi långsiktigt genom utbildning, rådgivning och opinionsbildning för att öka kunskap och engagemang hos vuxna och barn.  För att nå resultat anser Friends att man måste omfatta alla som finns omkring barnet – personal, föräldrar och barn.
Vi är övertygade om individens förmåga att åstadkomma förändring men vet samtidigt att de största förändringarna sker när alla verkar tillsammans.

Friends vision:

Ett samhälle där barn och ungdomar växer upp i trygghet och jämlikhet.

I arbetet med Friends i förskolan berör vi:

 • Vad är demokatri i förskolan?
 • Förskolans uppdrag — likabehandling
 • Fakta om kränkningar och diskriminering
 • Att hitta mål och åtgärder
 • Föräldrarollen

Förskolans värdegrund

Alla barn är lika mycket värda. Ingen annan är som du. Du och alla andra barn och unga ska respekteras. Det spelar ingen roll vad du har för familj, vilket land du kommer ifrån, vilket språk du talar, vad du tror på, om du är tjej eller kille, eller har något funktionshinder. Unicef Barnkonventionen 1989

 • Förskolan skall motverka all slags mobbning och kränkning
 • Alla vuxna som verkar inom förskolan ska vara närvarande samt inge trygghet
 • Alla inom förskolan ska verka för ett positivt förhållningssätt

 Alla barn och vuxna har rätt:

 • att bli sedda och känna sig betydelsefulla
 • till lika värde oavsett bakgrund
 • att få möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar
 • att bemötas med omtanke, förståelse och respekt
 • att känna glädje, trygghet och lust att lära

Grön flagg

På förskolan tycker vi det är viktigt att göra barnen medvetna om sin hälsa, naturen och vår miljö. Sedan flera år tillbaka är barnen delaktiga i sopsorteringen, vi arbetar mot stress genom sms (stressmedveten skola – förskola) och för lärande massage. Därför föll det sig naturligt att börja arbeta med Grön Flagg.
Utifrån olika områden med mål och aktiviteter har vi under hösten 2010 blivit certifierade och fått vår Grön flagg.

Miljöråd

På förskolan finns ett miljöråd där barn och personal är representerade. De träffas tre gånger/termin.

I rådet ingår:
Josefine Örth
Maria Häggblom
Tre barn från Femårsklubben

Pluttra

Pluttra är en användarvänlig plattform för information och dokumentation mellan förskola och hem. Dokumentation kan bestå av text, foto, ljud och film. Pluttra kan användas från smartphone, surfplatta och dator.

Vi har öppet måndag-fredag kl. 06.00-18.00 (flexibelt inom rimliga gränser).

Avdelningen Göken öppnar varje morgon och där lämnas de barn som har tid före kl 7.15. Barn som är här efter kl 17.00 hämtas på Göken

Karta

Visa större karta