Grundskola och fritidshem

Grundskola

Den obligatoriska skolan omfattar nio år och Vara har sammanlagt nio kommunala grundskoleenheter. Skolor för de tidiga åldrarna finns tillgängliga i flera av kommunens tätorter medan enheterna för de senare åldrarna är belägna i Vara tätort samt i Kvänum.
Alla elever tillhör en skolenhet utifrån vilket upptagningsområde man bor i. Man har rätt att välja en annan skola än den man hör till. I detta fall får man själv ordna och bekosta skolskjuts.

Förskoleklass

Förskoleklassen, som är en egen skolform, vänder sig till sexåringar och bedrivs i skolorna. På alla skolor är grundskola, förskoleklass och fritidshem integrerade. Verksamheterna ligger nära varandra och samarbetet över olika åldrar och verksamhetsformer ses som väsentligt.

Pennor

Läsårstider

Läsåret 2016/2017 Hösttermin: 18 augusti – 20 december Vårtermin: 12 januari – 16 juni Lov: Höstlov: 31 oktober – 4 november (vecka 44) Sportlov: 13-17 februari (vecka 7) Påsklov 10-17 april (vecka 15-16) Övriga lovdagar: 23 september 6 mars, 26 maj, 5 juni Stängningsdagar fritidshemmen 2017: Arentorp fritidshem: 6 mars, 19 juni, 30-31 oktober Levene fritidshem:…

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning

Vad är modersmålsundervisning? Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och betygskriterier, man får alltså betyg i årskurs 6 till årskurs 9. Skriftliga omdömen lämnas varje termin för elever från årskurs 1 till årskurs 5. Undervisningen sker dock oftast utanför ordinarie skoltid enligt Skolverkets bestämmelser. Rätten till modersmålsundervisning i skolan är reglerad i…

Skolskjutsar

Skolskjutsar

Regler och anvisningar Skolskjutsberättigade är : Elever i förskoleklass med minst 2 km skolväg Elever i år 1-6 med minst 2 km skolväg Elever i år 7-9 med minst 3 km skolväg För elever i särskolan görs en individuell bedömning Ovanstående avstånd gäller även till påstigningsplats Elever med kortare avstånd kan åka med skolskjuts i…