Grundskola och fritidshem

Grundskola

Den obligatoriska skolan omfattar nio år och Vara har sammanlagt nio kommunala grundskoleenheter. Skolor för de tidiga åldrarna finns tillgängliga i flera av kommunens tätorter medan enheterna för de senare åldrarna är belägna i Vara tätort samt i Kvänum.
Alla elever tillhör en skolenhet utifrån vilket upptagningsområde man bor i. Man har rätt att välja en annan skola än den man hör till. I detta fall får man själv ordna och bekosta skolskjuts.

Förskoleklass

Förskoleklassen, som är en egen skolform, vänder sig till sexåringar och bedrivs i skolorna. På alla skolor är grundskola, förskoleklass och fritidshem integrerade. Verksamheterna ligger nära varandra och samarbetet över olika åldrar och verksamhetsformer ses som väsentligt.

Pennor

Läsårstider

Läsåret 2017/2018 Hösttermin: 21 augusti - 20 december Vårtermin: 9 januari - 15 juni Lov: Höstlov: 30 oktober - 3 november Sportlov: 12-16 februari Påsklov: 26 mars - 2 april Övriga lovdagar: 29 september, 28 november, 5 mars, 30 april, 11 maj Läsåret 2018/2019 Hösttermin: 21 augusti - 21 december Vårtermin: 8 januari - 14 juni Lov: Höstlov: 29 oktober - 2 november…

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning

Vad är modersmålsundervisning? Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan med egen kursplan och betygskriterier, man får alltså betyg i årskurs 6 till årskurs 9. Skriftliga omdömen lämnas varje termin för elever från årskurs 1 till årskurs 5. Undervisningen sker dock oftast utanför ordinarie skoltid enligt Skolverkets bestämmelser. Rätten till modersmålsundervisning i skolan är reglerad i…

Skolskjutsar

Skolskjutsar

Regler och anvisningar Skolskjutsberättigade är : Elever i förskoleklass med minst 2 km skolväg Elever i år 1-6 med minst 2 km skolväg Elever i år 7-9 med minst 3 km skolväg För elever i särskolan görs en individuell bedömning Ovanstående avstånd gäller även till påstigningsplats Elever med kortare avstånd kan åka med skolskjuts i…