Arentorp

Arentorp skola

Arentorps skola är en F-6-skola. Här arbetar barn, elever, personal och föräldrar tillsammans genom delaktighet och inflytande.

Fritidshem

Vårt fritidshem är uppdelat i två avdelningar Vitsippan och Blåsippan. Under hösten har vi startat Gulaklubben där våra älsta elever går. Denna grupp ingår i Vitsippan men har vissa aktiviteter var för sig.

Vårt fritidshem präglas av glädje, trygghet och kreativ utveckling inom alla områden. Vi följer de styrdokument som finns för fritidshem.

”Vi vill, vågar och kan- together we learn for life”- Arentorp enhets motto.
”Undervisningen på fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid”
”I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande”
Utdrag ur Lgr11

Så här ser en dag ut på Arentorps fritidshem:

6.00 Öppnar vi våra dörrar. Vi vill skapa en lugn och skön morgon så att våra eleverna ges möjlighet att vakna upp i sin egen takt.
7.30-8.00 Serveras en frukostbuffé i skolans matsalen.
8.20 Skolan börjar.

När skolan slutar startar vi upp med samling på fritids. På dessa samlingar ropar vi upp eleverna samt berättar om eftermiddagens innehåll. Detta är även ett bra diskussionsforum där frågor och funderingar kan ventileras.

14.00-15.00 Serveras mellanmål i skolans matsal.
16.30 Samlas de elever som är kvar på en kortare slutsamling då vi avrundar dagen.
18.00 Våra dörrar stängs.

Vårt fritidshem är uppdelat i två avdelningar Vitsippan och Blåsippan. Under hösten har vi startat Gulaklubben där våra älsta elever går. Denna grupp ingår i Vitsippan men har vissa aktiviteter var för sig.

Vårt fritidshem präglas av glädje, trygghet och kreativ utveckling inom alla områden. Vi följer de styrdokument som finns för fritidshem.

”Vi vill, vågar och kan- together we learn for life”- Arentorp enhets motto.
”Undervisningen på fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid”
”I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande”
Utdrag ur Lgr11

Så här ser en dag ut på Arentorps fritidshem:

6.00 Öppnar vi våra dörrar. Vi vill skapa en lugn och skön morgon så att våra eleverna ges möjlighet att vakna upp i sin egen takt.
7.30-8.00 Serveras en frukostbuffé i skolans matsalen.
8.20 Skolan börjar.

När skolan slutar startar vi upp med samling på fritids. På dessa samlingar ropar vi upp eleverna samt berättar om eftermiddagens innehåll. Detta är även ett bra diskussionsforum där frågor och funderingar kan ventileras.

14.00-15.00 Serveras mellanmål i skolans matsal.
16.30 Samlas de elever som är kvar på en kortare slutsamling då vi avrundar dagen.
18.00 Våra dörrar stängs.

Karta

Visa större karta