Västra skolan

Västra skolan finns i Vara tätort. Centralt placerat i skolan hittar du ett välfyllt bibliotek med stimulerande och innehållsrik litteratur.

Västra skolan

Utemiljön är inbjudande och erbjuder möjligheter till många olika aktiviteter.

På Västra skolan finns förskoleklasser, åk 1-2 och fritidshemsverksamhet. När barnen börjar åk 3 fortsätter de på Parkskolan. Det är bara några minuters gångväg mellan skolorna. Västra skolan och Parkskolan bildar tillsammans en enhet med gemensam ledning och vision:

”En skola för framtiden”
Tillsammans vill, vågar och kan vi lära och utvecklas i en trygg miljö. Vi lär och utvecklas tillsammans genom respekt, trygghet och ansvar.

Förskoleklass

Under det året barnet fyller 6 år erbjuder kommunen förskoleklassverksamhet och därefter börjar barnet grundskolan. På Västra skolan har vi tre förskoleklasser, Linet, Smörblomman och Vallmon. Verksamheten samutnyttjar lokaler med Västras fritidshemsverksamhet.

Förskoleklassen ska stimulera alla elevers utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning och främja deras sociala utveckling.

Lek, skapande och utforskande är viktiga delar i detta där elevernas lust och nyfikenhet tas tillvara. I leken utvecklas barnens sociala kontakter, etik och moral, logiska tänkande, konflikthantering med mycket mera.

Vi är en öppen skola där alla barn är allas angelägenhet. Vi vill ha ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder och du ska alltid känna dig välkommen.

Fritidshemmet

För de föräldrar som behöver omsorg för sina barn före och/eller efter skoltiden har vi fritidshemsverksamhet. Vi har två avdelningar Linet och Vallmon. Fritidshemsverksamheten delar lokaler med förskoleklassverksamheten.

Fritidshemmets verksamhet ingår som en naturlig del i barnets hela dag. Vår målsättning är att barnen känner trygghet, trivsel och har roligt tillsammans under både avkoppling och aktiviteter. Vi vill under pedagogisk ledning väcka och stimulera barnen, så att de efter hand blir mer självständiga att ta ansvar och initiativ till en berikande fritid.

I olika teman och i leken får barnen möjlighet att utveckla sina tankar, känslor och kunnande.

Barnen har möjlighet att påverka sin vistelse hos oss. Stormöten är forum där vi gemensamt diskuterar olika aktiviteter där barnen är med och bestämmer. Det kan vara olika gruppsysselsättningar som t.ex. idrott, bakning, utflykter eller olika aktiviteter på lovdagar.

Vår verksamhet ingår som en naturlig del av barnets hela dag. Under dagen har vi ett planerat samarbete med lärare och ansvarar även för olika lektioner.

Fritidshemmen har öppet 06.00-18.00.
Stängningsdagar under 2018: 8 januari, 18 juni, 14 augusti och 29 oktober.

Internationellt arbete

Mål:

  • Att få inblick i andra kulturer och levnadsförhållanden
  • Att visa på och använda olika kommunikationsmedel för kontakter
  • Att eleverna utvecklar sin engelskan och ser nyttan med kunskapen i praktisk handling

För att uppnå våra mål har vi flera internationella projekt. Vi har utbyte med en skola i Uganda och en skola i England. Under årens lopp har vi haft besök av både lärare och elever från respektive skola. Lärare från vår enhet har besökt Uganda och till England har vi rest med både lärare och elever.

Nedan finns länkar till våra partnerskolor.

Hook Norton Primary School, England
Kings Day Care, Nursery & Primary, Kampala Uganda

Frånvaroanmälan

Västra Fritidshem och Förskoleklass Vallmon och åk 2
0512 – 312 88

Västra Fritidshem och Förskoleklass Linet
0512 – 311 40

Västra åk 1
0512 – 311 47

Tillfällig schemaändring Västras fritidshem

Under det året barnet fyller 6 år erbjuder kommunen förskoleklassverksamhet och därefter börjar barnet grundskolan. På Västra skolan har vi tre förskoleklasser, Linet, Smörblomman och Vallmon. Verksamheten samutnyttjar lokaler med Västras fritidshemsverksamhet.

Förskoleklassen ska stimulera alla elevers utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning och främja deras sociala utveckling.

Lek, skapande och utforskande är viktiga delar i detta där elevernas lust och nyfikenhet tas tillvara. I leken utvecklas barnens sociala kontakter, etik och moral, logiska tänkande, konflikthantering med mycket mera.

Vi är en öppen skola där alla barn är allas angelägenhet. Vi vill ha ett förtroendefullt samarbete med dig som förälder och du ska alltid känna dig välkommen.

Kontakt

Karta

Visa större karta