Klagomålshantering bildningsförvaltningen

Här kan du lämna klagomål på utbildningsverksamheten i Vara kommun.

Vara kommun

För att vår utbildningsverksamhet ska kunna hålla en så god standard som möjligt och för att säkerställa att varje barn behandlas med respekt är det viktigt att vi får vetskap om det finns klagomål på vår verksamhet. Dessa klagomål kan lämnas här.

Klagomål ska först och främst lämnas till berörd personal och i andra hand till berörd förskolechef eller rektor. Om ni inte är nöjda med deras hantering kan klagomål lämnas här för att utredas av den centrala bildningsförvaltningen.

Uppgifter som du lämnar kommer att registreras i kommunens diariesystem och hanteras enligt dataskyddsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.
Läs om hur Vara kommun behandlar dina personuppgifter.

Dina uppgifter

Ditt klagomål kan självfallet vara anonymt men det kan i vissa fall leda till att vår utredning av fallet försvåras. Ansvarig utredare kan i vissa fall behöva kontakta er vid frågor.

Ditt klagomål

För att vi ska ha möjlighet att utreda ditt klagomål på bästa sätt är det viktigt att du beskriver ditt ärende så utförligt som möjligt.