Kulturskolan

I den gamla prästgården mellan torget och Park/Alléskolan inne i Vara huserar Kulturskolan. Viss del av undervisningen, exempelvis dans, ligger i Ateljen, i samma hus som brandstationen.

Kulturskolan

I Kulturskolan arbetar idag 14 pedagoger varav cirka 10 är musiklärare. Kulturskolan verkar för att:

  • Ge eleverna i Vara kommun en kulturell helhetsbild.
  • Vara en resurs i kommunen genom att medverka med olika framträdanden och utställningar.
  • Vara en resurs i skolan där skapandet integreras i skolverksamheten.
  • Ge den enskilde eleven möjlighet att utbilda sig inom områdena musik, dans, drama/ teater och bild via ämneskurser.
  • Genom estetiska uttrycksformer stärka unga människors självkänsla.
  • Vara en mötesplats för ungdomar att träffas bland annat genom orkesterverksamhet, dans-, drama- och bildgrupper.
  • Föra kulturarvet vidare.
  • Göra Vara kommun attraktiv i syfte att så väl behålla som att få in fler ungdomar i kommunen.

Kontakt

Adress

Kulturskolan
Karlagatan 3
534 31 Vara

Karta

Visa större karta (3)