Lagmansgymnasiet

NYHETER

Läs fler nyheter i vårt: Nyhetsarkiv

Se informationsfilm om gymnasiet: Filmen

Våra program

Våra program

BA: Bygg- och anläggningsprogrammet BF: Barn- och fritidsprogrammet EE: El- och energiprogrammet EK: Ekonomiprogrammet FT: Fordons- och transportprogrammet IM: Introduktionsprogrammet IN: Industritekniska programmet NA: Naturvetenskapsprogrammet SA: Samhällsvetenskapsprogrammet TE: Teknikprogrammet

Studerande

Om skolan

Lagmansgymnasiet - nära dig och världen Gott samarbete med näringslivet! Lagmansgymnasiet har en stark koppling till näringslivet och industrin i Vara kommun. Många av våra elever tillbringar en stor del av undervisningen ute på olika företag och det är viktigt för oss att erbjuda bra praktikplatser. Ofta leder praktiken till sommarjobb och anställning! Från hösten…

Kontakta oss

Kontakta oss

Mats Johnsson, rektor Niklas Åkesson, samordnare Sköter schema, vikarieanskaffning, lösenord för elevinloggningar mm Åsa Heij Bengtegård, administratör Sköter bland annat elevregister, betyg och busskort Anna Nord, administratör Eva Karlsson, ekonomi Mathias Geiborg, datatekniker för elevdatorerna Ingela Molander, vaktmästare John Peltola, bibliotikarie Anna-Carin Holm, studie- och yrkesvägledare SYV Margareta Ohlsson, skolsköterska Pernilla Blomberg, kurator  

Följ en utbildning för en dag

Följ en utbildning för en dag

Vill du känna dig mer säker på ditt gymnasieval? Är du nyfiken på någon av Lagmansgymnasiets utbildningar? Då är du välkommen att vara med en dag och följa eleverna på just den utbildningen. När du skickat in din anmälan blir du kontaktad av oss från Lagmansgymnasiet för att bestämma en dag när besöket kan passa. VÄLKOMMEN!…

Biblioteket Lagmansgymnasiet

Biblioteket

Inte bara en plats där du kan läsa, låna, söka, bearbeta och hantera information - utan också en mötesplats för alla att utveckla viktiga sociala förmågor i. Låt ingen stå i vägen för ditt lärande. Välj en länk i listan till höger eller be om hjälp i biblioteket. Vissa databaser kan bara nås från skolans…

Fotbollsgymnasiet

Fotbollsgymnasiet

Lokalt fotbollsgymnasium Lagmansgymnasiet Målsättningen med verksamheten är att ungdomar ska kunna kombinera utbildning inom fotboll med gymnasiestudier. Den enskilde spelaren ges möjlighet att utifrån sin egen förmåga förbättra teknik och grundfärdigheter i för att kunna tillämpa dessa i matchsituation. Fokus ligger på den individuella utvecklingen. Träning/ undervisning Två träningar/undervisningstillfällen i veckan genomförs under samtliga tre…