IN: Industritekniska programmet

Här får du alla kunskaper du behöver för att kunna börja jobba på ett teknikföretag eller studier på högre nivå. Genom vårt samarbete med Teknikföretagen så har vi möjlighet att garantera sommarjobb under utbildningstiden.

IN

Under dina tre år kommer du att få mycket praktiskt arbete varvat med teori. Du kommer att använda skoldatorn för olika arbetsuppgifter. För att koppla teori med praktik så har du minst 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt Lärande). Under andra läsåret är du på ett teknikföretag under tre veckor. Tredje läsåret utökas tiden på teknikföretaget till två dagar i veckan.

Alla som går på industritekniska programmet får truckförarutbildning och truckkort.

Vi erbjuder två inriktningar på programmet, Svetsteknik och Produkt och maskinteknik.

Svetsteknik:
Du får lära dig olika svetsmetoder, programmering, plasma-skärning, datakunskap, kantpressning. Du använder skoldatorn för olika arbetsuppgifter.

Svetsare är anställda inom verkstadsindustri, vid bygg- och anläggningsföretag samt som underhåll- och reparationspersonal vid olika industrier. Svetsarbeten görs exempelvis inom tillverkningsindustrin och det kan även innebära allt från att sköta en automatisk svetsmaskin till krävande specialsvetsning, programmering av svetsrobot, kvalificerad rörsvetsning i stål och rostfritt stål- och aluminiumlegeringar.

Svetsarprövning: Förberedande, grundläggande svetsutbildning, för att senare avlägga svetsarprövning enligt Europastandard.

Produkt och maskinteknik:
Du får lära dig programmering av maskiner, datorkunskap, datorstyrd ritningsframställning (CAD). Du använder också skoldatorn för olika arbetsuppgifter.

CNC-operatörer anställs inom teknikföretagen och arbetsuppgifterna kan innebära allt från skärande bearbetning, till krävande programmering av kvalificerade dator-styrda CNC maskiner samt att tillverka ritningar i CAD.

Utbildningen och yrket passar såväl tjejer som killar.

Du har även möjlighet att få grundläggande högskolebehörighet genom det individuella valet och utökat program.

Lagmansgymnasiets industritekniska program är Teknikcollegecertifierat. Lagman_Teknikcollege

Elevröster

Så här säger Christian, elev på industritekniska programmet

Jag valde det industritekniska programmet för att det är tekniskt intressant, lite teori (trodde jag), möjligheten till arbete och bra lön. Att jag sökte till Lagmansgymnasiet berodde först och främst på att det ligger i min hemkommun och att teknikföretagena på orten garanterar sommarjobb under utbildningen.

Det bästa med att vara elev på industritekniska programmet på Lagman är att alla känner alla och att det är en liten skola där man aldrig behöver känna sig utanför. Jag trivs bra på skolan för jag har bra kamrater och bra stöttning från lärarna.Välj Lagman, bättre än ni tror!

Christian Johansson IN11

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Poäng
Programgemensamma ämnen
Poäng
Engelska 5100Industritekniska processer100
Historia 1a:150Människan i industrin 1100
Idrott och hälsa 1100Produktionskunskap 1100
Matematik 1a100Produktionsutrustning 1100
Naturkunskap 1a:150
Religionskunskap 150
Samhällskunskap 1a:150
Svenska 1/ svenska som andraspråk 1100
Inriktning Produkt och maskinteknikPoängInriktning SvetsteknikPoäng
Svets grund100Svets grund100
Datorstyrd produktion 1100Datorstyrd produktion 1100
CAD 150CAD 150
Tillverkningsunderlag 1100Tillverkningsunderlag 1100
Produktutveckling 1100Produktutveckling 1100
Entreprenörskap100Entreprenörsskap100
Tillverkningsunderlag 2100Kälsvets 1 Mag-svetsning100
Produktionsutrustning 2100Kälsvets 1 Metallbågsvetsning100
Produktionsutrustning 3100Kälsvets 1 Tig-svetsning100
Industriteknisk fördjupning 150Kälsvets 2 Metallbågsvetsning100
Industriteknisk fördjupning 250Stumsvets 1 Mag-svetsning100
Datorstyrd produktion 2100Sammanfogning100
Datorstyrd produktion 3100Industriteknisk fördjupning 150
CAD 250
Övriga kurserPoäng
Individuellt val200
Gymnasiearbete100

Kontaktuppifter

Programansvarig:
tel: 0512-31904

Mentor IN17:
Mats Martinsson e-post:mats.martinsson@vara.se tel:0512-31202
Björn Gustafsson e-post:bjorn.gustafsson@vara.se  tel:0512-31202

Mentor för IN16:
 Nicholas Stroud e-post:nicholas.stroud@vara.se tel:0512-31204

Mentor för  IN18
Gunnar Nilsson e-post:gunnar.nilsson@vara.se

 

 

 

Så här säger Christian, elev på industritekniska programmet

Jag valde det industritekniska programmet för att det är tekniskt intressant, lite teori (trodde jag), möjligheten till arbete och bra lön. Att jag sökte till Lagmansgymnasiet berodde först och främst på att det ligger i min hemkommun och att teknikföretagena på orten garanterar sommarjobb under utbildningen.

Det bästa med att vara elev på industritekniska programmet på Lagman är att alla känner alla och att det är en liten skola där man aldrig behöver känna sig utanför. Jag trivs bra på skolan för jag har bra kamrater och bra stöttning från lärarna.Välj Lagman, bättre än ni tror!

Christian Johansson IN11

Kontakt