SA: Samhällsvetenskapsprogrammet

Tänker du dig en framtid som psykolog, polis, jurist, lärare, journalist eller diplomat så är samhällsprogrammet något för dig.

Lagmansgymnasiet

Hos oss växer du som människa. Genom ambitiösa studier kommer du att bli väl förberedd för framtiden. Du blir duktig på att formulera dig, både muntligt och skriftligt, du får trevliga kompisar och lärare samt en inblick i hur det är att läsa på universitetet. Här får du en god grund för fortsatta studier.

På Lagmansgymnasiet erbjuder vi dessa inriktningar:

Beteendevetenskap
Inriktningen beteendevetenskap ger dig kunskap om hur människan fungerar. Du får möjlighet att fördjupa din förståelse för människors agerande. Inriktningen ger även kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap.

Samhällsvetenskap
Inriktningen samhällsvetenskap ger dig kunskaper om samhället och människors livsvillkor. Vi undersöker olika samhällsfrågor så att du bättre förstår vad som händer i världen.

Du lär dig:

  • allmänbildning och samhällsengagemang
  • att framträda och prata inför publik
  • att organisera, planera och samarbeta
  • att fungera tillsammans med andra genom grupp- och projektarbeten
  • att analysera och argumentera för din ståndpunkt

Elevröster

Varför valde jag samhällsprogrammet på Lagmansgymnasiet?

Hej! Jag heter Nicole och jag går på samhällsprogrammet på Lagmansgymnasiet.

Jag valde samhällsprogrammet eftersom jag tycker om människor och vill arbeta med dem i framtiden. Jag är intresserad av ämnen som psykologi, filosofi och sociologi. De ämnena ger mig djupare förståelse om vårt moderna samhälle och människan som individ. Det är viktigt för mig att tänka fritt, utan begränsningar. Därför tycker jag att samhällsprogrammet passar mig mycket bra. Jag tycker att detta program öppnar nya horisonter för elevernas tankegångar. Tro mig, det är roligare än det kanske låter!

Lagmansgymnasiet valde jag eftersom det är nära mitt hem och eftersom det är ett mindre gymnasium än de flesta andra närliggande. Mindre klasser minskar risken för störningar under lektionens gång och ökar lärartiden för varje elev, vilket i sin tur bidrar till bättre studieresultat. Mindre klasser ger också möjlighet att skapa goda och bestående relationer med klasskamrater.

Jag kände att samhällsprogrammet på Lagmansgymnasiet var rätt ställe för mig redan under den första veckan. Mitt tips är att våga sticka ut från mängden och välja det som känns rätt just för dig. Prova! Lagmansgymnasiet är bättre än du tror!
Lagman Nicole

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Poäng
Programfördjupning
Poäng
Engelska 5100Filosofi50
Engelska 6100Psykologi50
Historia 1b100Moderna språk200
Idrott och hälsa 1100
Matematik 1b100
Matematik 2b100
Naturkunskap 1b100Övriga kurserPoäng
Religionskunskap 150Gymnasiearbete100
Samhällskunskap 1b100Individuellt val200
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1100
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2100
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3100
Inriktning – BeteendevetenskapPoängInriktning – SamhällsvetenskapPoäng
Ledarskap och organisation100Geografi 1100
Kommunikation100Historia 2100
Psykologi 250Religionskunskap 250
Samhällskunskap 2100Samhällskunskap 2100
Sociologi100Samhällskunskap 3100
ProgramfördjupningPoängProgramfördjupningPoäng
Internationella relationer100Internationella relationer100
Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering100Humanistisk och samhällsvetenskaplig specialisering100
Matematik 3b eller Retorik100Matematik 3b eller Medier, samhälle och kommunikation100

Kontaktuppgifter

Programansvarig:
Linda Persson e-post:linda.persson@vara.se tel:0512-31223

Mentor för SA17:
Johan Magnusson e-post:johan.magnusson@vara.se tel:0512-312 05
Henrik Svensson e-post:henrik.svensson@vara.se tel:0512-31205

Mentor för SA16:
Britt-Marie Hermansson e-post:britt-marie.hermansson@vara.se tel:0512-31228

Mentorer för SA15:
Linda Persson e-post:linda.persson@vara.se tel:0512-31223

 

Varför valde jag samhällsprogrammet på Lagmansgymnasiet?

Hej! Jag heter Nicole och jag går på samhällsprogrammet på Lagmansgymnasiet.

Jag valde samhällsprogrammet eftersom jag tycker om människor och vill arbeta med dem i framtiden. Jag är intresserad av ämnen som psykologi, filosofi och sociologi. De ämnena ger mig djupare förståelse om vårt moderna samhälle och människan som individ. Det är viktigt för mig att tänka fritt, utan begränsningar. Därför tycker jag att samhällsprogrammet passar mig mycket bra. Jag tycker att detta program öppnar nya horisonter för elevernas tankegångar. Tro mig, det är roligare än det kanske låter!

Lagmansgymnasiet valde jag eftersom det är nära mitt hem och eftersom det är ett mindre gymnasium än de flesta andra närliggande. Mindre klasser minskar risken för störningar under lektionens gång och ökar lärartiden för varje elev, vilket i sin tur bidrar till bättre studieresultat. Mindre klasser ger också möjlighet att skapa goda och bestående relationer med klasskamrater.

Jag kände att samhällsprogrammet på Lagmansgymnasiet var rätt ställe för mig redan under den första veckan. Mitt tips är att våga sticka ut från mängden och välja det som känns rätt just för dig. Prova! Lagmansgymnasiet är bättre än du tror!
Lagman Nicole