TE: Teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling.

Efter utbildningen har du stora möjligheter att läsa vidare, samtidigt som programmet kan leda till arbete på ett teknikföretag direkt efter gymnasiet. Elever på programmet erbjuds även sommarjobb i närområdet. För att göra kopplingen mellan skola och yrkesliv starkare så kommer du att ha ett fadderföretag under dina tre år på Lagmansgymnasiet.

På Lagmansgymnasiet erbjuder vi två inriktningar: informations- och medieteknik samt teknikvetenskap.

Informations- och medieteknik:
På den här inriktningen kommer du att fördjupa dina kunskaper inom IT.
Du kommer att lära dig mer om dator- och webbteknik. Programmering, CAD och entreprenörskap är också en del i utbildningen. Om du vill studera vidare så ger inriktningen möjlighet att bli behörig även till högre tekniska utbildningar.

Teknikvetenskap:
Den här inriktningen ger dig mer kunskaper i bland annat teknik och CAD, samt ger behörighet till högskolornas och universitetens tekniska utbildningar. Du kommer även att läsa programmering och entreprenörskap. Du kan få jobb inom tillverkningsföretag efter utbildningen, men framförallt kommer du vara väl förberedd för vidare studier på t.ex. Chalmers.

Lagmansgymnasiets Teknikprogram är Teknikcollegecertifierat.   Lagman_Teknikcollege

Elevröster

Så här säger Martin, elev på teknikprogrammet

Jag valde teknikprogrammet för att jag gillar matematik och jag gillar datorer. Teknik innehåller mycket av båda så jag tyckte att det var ett bra val och körde på det.Att jag valde Lagmansgymnasiet berodde först och främst på att det är det närmaste gymnasiet för mig, men det verkade som en bra skola med bra lärare, vilket visade sig att stämma.

Det bästa med att vara elev på teknikprogrammet är att man lär sig något nytt varje dag, och oftast något som man har nytta av någon gång i livet. Alla är trevliga, både lärare och elever, maten är riktigt god och vi får en alldeles egen dator! Detta gör att jag trivs så bra på skolan.

Ett gott råd på vägen till framtida elever är: Sitt inte i sista minuten med läxor och prov, var ute och plugga i god tid.

Martin Sixtensson TE11

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Poäng
Programgemensamma ämnen
Poäng
Engelska 5100Fysik 1150
Engelska 6100Kemi 1100
Historia50Teknik 1150
Idrott och hälsa 1100Cad 1-2100
Matematik 1c100Programmering 1100
Matematik 2c100Entreprenörskap100
Matematik 3c100
Religionskunskap50
Samhällskunskap100Övriga kurserPoäng
Svenska 1/ svenska som andraspråk 1100Gymnasiearbete100
Svenska 2/ svenska som andraspråk 2100Individuellt val200
Svenska 3/ svenska som andraspråk 3100
Inriktning Informations- och medieteknikPoängInriktning TeknikvetenskapPoäng
Dator- och nätverksteknik100Fysik 2100
Webbutveckling 1100Matematik 4100
Fysik 2 samt Matematik 4 eller Miljö- och energikunskap samt Mekatronik 1200Teknik 2100
Miljö- och energikunskap eller Mekatronik 1100

Fadderplan för TE15 2015-2016

Deltagare:
Elever i TE15
Fredrik Möller, Programansvarig
Göran Kamperin, Lärare
Anne Örtengren, Ranaverken
Jan Kronmarker, Vara Energi
Birgitta Eng, Volvo Penta
Mattias Fröjd, Skandia Elevator

 • ”Faddergala”: Den 27/8 kl. 14.00 lottar vi elever till respektive företag.
 • Den 14/9 är det företagspresentation och rundvandring hos fadderföretagen.
 • Den 19/10 gör eleverna en muntlig presentation och skriver en tidningsartikel om företagen.
 • Eleverna gör studiebesök på Vara Energi som är kopplat till momentet Energibehov och energianläggningar i kursen Teknik 1.
 • Eleverna gör studiebesök på Skandia Elevator som är kopplat till momentet Produktutveckling i kursen Teknik 1.
 • Eleverna gör studiebesök på Volvo Penta som är kopplat till momentet Kvalitetstänkande i kursen Teknik 1.
 • Eleverna gör studiebesök på Ranaverken som är kopplat till momentet Beräkningar och konstruktion i kursen Teknik 1.
 • Eleverna skriver ansökningar till feriearbete med personligt brev och cv till ett fadderföretag.
 • Möte med faddrar, elever och inblandade lärare där läsårets fadderverksamhet utvärderas.

Här kan du klicka för att få fadderplanen i PDF-format

 

Fadderplan för TE14 2015-2016

Deltagare:
Elever i TE14
Fredrik Möller, programansvarig
Jonas Larsson, Skandia Elevator
Mathias Larsson, Rotage
Birgitta Henriksson, Vedumkök och Bad
Erik Lundström, SBL Data

 • Faddrarna för TE14 träffas onsdag den 26/8 kl. 14 för att boka tider för hösten, och diskutera på vilket sätt de kan bistå skolan med sina kunskaper i de olika kurserna.
 • v 38 Torsdag 17/9 kl. 13.15-15: Föreläsning om datasäkerhet. SBL kommer till Lagman.
 • v 42 Torsdag 15/10? kl. 13.15-15: Föreläsning om webbdesign. Vedum Kök och Bad kommer till Lagman.
 • v 45 Torsdag 5/11 kl. 13.15-14.30. Fadderträff på Lagman. Reflektion på ovanstående och planering av kommande.
 • v 47 Torsdag 19/11 kl. 13.30: Eventuellt företagsbesök för att bekanta sig med företagets hemsida. Eleverna skall göra en hemsida för företaget. Intern eller extern sida.
 • v 3 Torsdag 21/1 kl. 13.30-15: Eleverna åker till Rotage och träffar en konstruktör som jobbar med CAD.
 • Eleverna ritar och tillverkar en detalj som undervisande lärare och faddrar tar fram.
 • v 8 torsdag 25/2 kl. 14-16. Arbete med CAD.
 • v 16 torsdag 21/4 kl. 14-16. Arbete med CAD.
 • v 20 torsdag 19/5 kl. 13.15. Utvärdering.

Här kan du klicka för att få fadderplanen i PDF-format

Kontaktuppgifter

Programansvarig:
Fredrik Möller e-post:fredrik.moller@vara.se tel:0512-31928

Mentorer för TE14:
Göran Kamperin e-post:goran.kamperin@vara.se tel:0512-31216
Mentorer för TE15:
Annika Dahlström e-post:annika.dahlstrom@vara.se tel:0512-31928

Så här säger Martin, elev på teknikprogrammet

Jag valde teknikprogrammet för att jag gillar matematik och jag gillar datorer. Teknik innehåller mycket av båda så jag tyckte att det var ett bra val och körde på det.Att jag valde Lagmansgymnasiet berodde först och främst på att det är det närmaste gymnasiet för mig, men det verkade som en bra skola med bra lärare, vilket visade sig att stämma.

Det bästa med att vara elev på teknikprogrammet är att man lär sig något nytt varje dag, och oftast något som man har nytta av någon gång i livet. Alla är trevliga, både lärare och elever, maten är riktigt god och vi får en alldeles egen dator! Detta gör att jag trivs så bra på skolan.

Ett gott råd på vägen till framtida elever är: Sitt inte i sista minuten med läxor och prov, var ute och plugga i god tid.

Martin Sixtensson TE11