TE: Teknikprogrammet

Teknikprogrammet vänder sig till dig som vill arbeta med problemlösning och teknikutveckling. Efter utbildningen har du stora möjligheter att läsa vidare, samtidigt som programmet kan leda till arbete på ett teknikföretag direkt efter gymnasiet. Elever på programmet erbjuds även sommarjobb i närområdet. För att göra kopplingen mellan skola och yrkesliv starkare så kommer du att ha ett fadderföretag under dina tre år på Lagmansgymnasiet.

Lagmansgymnasiet

På Lagmansgymnasiet erbjuder vi två inriktningar: informations- och medieteknik samt teknikvetenskap.

Informations- och medieteknik: På den här inriktningen kommer du att fördjupa dina kunskaper inom IT. Du kommer att lära dig mer om dator- och webbteknik. Programmering, CAD och entreprenörskap är också en del i utbildningen. Om du vill studera vidare så ger inriktningen möjlighet att bli behörig även till högre tekniska utbildningar. Teknikvetenskap: Den här inriktningen ger dig mer kunskaper i bland annat teknik och CAD, samt ger behörighet till högskolornas och universitetens tekniska utbildningar. Du kommer även att läsa programmering och entreprenörskap. Du kan få jobb inom tillverkningsföretag efter utbildningen, men framförallt kommer du vara väl förberedd för vidare studier på t.ex. Chalmers. Lagmansgymnasiets Teknikprogram är Teknikcollegecertifierat.   Lagman_Teknikcollege

Elevröster

Så här säger Martin, elev på teknikprogrammet

Jag valde teknikprogrammet för att jag gillar matematik och jag gillar datorer. Teknik innehåller mycket av båda så jag tyckte att det var ett bra val och körde på det.Att jag valde Lagmansgymnasiet berodde först och främst på att det är det närmaste gymnasiet för mig, men det verkade som en bra skola med bra lärare, vilket visade sig att stämma.

Det bästa med att vara elev på teknikprogrammet är att man lär sig något nytt varje dag, och oftast något som man har nytta av någon gång i livet. Alla är trevliga, både lärare och elever, maten är riktigt god och vi får en alldeles egen dator! Detta gör att jag trivs så bra på skolan.

Ett gott råd på vägen till framtida elever är: Sitt inte i sista minuten med läxor och prov, var ute och plugga i god tid.

Martin Sixtensson TE11

Poängplan

Gymnasiegemensamma ämnen
Poäng
Programgemensamma ämnen
Poäng
Engelska 5100Fysik 1150
Engelska 6100Kemi 1100
Historia50Teknik 1150
Idrott och hälsa 1100Cad 1-2100
Matematik 1c100Programmering 1100
Matematik 2c100Entreprenörskap100
Matematik 3c100
Religionskunskap50
Samhällskunskap100Övriga kurserPoäng
Svenska 1/ svenska som andraspråk 1100Gymnasiearbete100
Svenska 2/ svenska som andraspråk 2100Individuellt val200
Svenska 3/ svenska som andraspråk 3100
Inriktning Informations- och medieteknikPoängInriktning TeknikvetenskapPoäng
Dator- och nätverksteknik100Fysik 2100
Webbutveckling 1100Matematik 4100
Fysik 2 samt Matematik 4 eller Miljö- och energikunskap samt Mekatronik 1200Teknik 2100
Miljö- och energikunskap eller Mekatronik 1100

Kontaktuppgifter

Programansvarig:
Fredrik Möller e-post:fredrik.moller@vara.se tel:0512-31928

Mentorer för TE17:
Göran Kamperin e-post:goran.kamperin@vara.se tel:0512-31216

Mentorer för TE18:
Elizabeth Strandell mailto:elizabeth.strandell@vara.se tel:0512-31928

Fadderplan 2017-2018

Fadderplan för TE17 2017-2018

Deltagare:
Elever i TE17
Fredrik Möller, Programansvarig
Göran Kamperin, Lärare i svenska
Inge Mattsson, Lärare i Teknik
Johan Djupmarker, Dataväxt
Jesper Broberg, MVV
Jonas Andersson, Rotage
David Russberg, Skandia Elevator
Mikael Algotsson, Swegon

• ”Faddergala”: Den 9/4 kl. 14.00 lottar vi elever till respektive företag. Efteråt minglar faddrarna ihop med sina elever för att lära känna varandra bättre. Datum bokas.

• Den 3/10 är det företagspresentation och rundvandring på arbetsplatsen. Hämtning 08.45. Åter kl. 12. Eleverna kommer även att ställa frågor om företaget. Informationen skall eleverna använda för att göra en muntlig presentation med hjälp av ett presentationsprogram. De skall även skapa en tidningsartikel och göra en sammanfattning på engelska?

• Den 23/10 kl. 10.55 för Dataväxt och Skandia Elevator. 25/10 kl. 13.30 för Swegon, Rotage och mvv. Eleverna presenterar företagen för varandra på Lagmansgymnasiet. Faddrarna ger respons på presentationen. Vi bestämmer datum för studiebesöken.

• Under hösten skriver eleverna ansökningar till feriearbete med personligt brev och cv till ett fadderföretag. Faddrarna ger respons på ansökningarna.
Faddrarna kommer till Lagman och intervjuar eleverna.

• På våren gör eleverna ett studiebesök på Skandia Elevator som är kopplat till momentet Produktutveckling i kursen Teknik 1.

• På våren gör eleverna ett studiebesök på Swegon som är kopplat till momentet Kvalitetstänkande i kursen Teknik 1.

• I slutat av vårterminenhar vi ett möte med faddrar, elever och inblandade lärare där läsårets fadderverksamhet utvärderas och riktlinjer för nästa års verksamhet dras upp.

Så här säger Martin, elev på teknikprogrammet

Jag valde teknikprogrammet för att jag gillar matematik och jag gillar datorer. Teknik innehåller mycket av båda så jag tyckte att det var ett bra val och körde på det.Att jag valde Lagmansgymnasiet berodde först och främst på att det är det närmaste gymnasiet för mig, men det verkade som en bra skola med bra lärare, vilket visade sig att stämma.

Det bästa med att vara elev på teknikprogrammet är att man lär sig något nytt varje dag, och oftast något som man har nytta av någon gång i livet. Alla är trevliga, både lärare och elever, maten är riktigt god och vi får en alldeles egen dator! Detta gör att jag trivs så bra på skolan.

Ett gott råd på vägen till framtida elever är: Sitt inte i sista minuten med läxor och prov, var ute och plugga i god tid.

Martin Sixtensson TE11