Lärcentrum vuxenutbildning

Lärcentrum vuxenutbildning

Du som ska söka en vuxenutbildning och som bor i Vara kommun ska ta kontakt med Campus Lidköping. För övriga frågor kontakta Bildningsnämnden.

Kontakt Campus Lidköping
Tel: 0510-77 00 00