Avfall och återvinning

Avfall och återvinning

Avfall är allt som vi vill göra oss av med oavsett om det har ett värde eller inte. Det är…

Vara kommun

Blanketter

I blankettarkivet har vi samlat våra olika blanketter.

Bostäder i Vara

Bo i Vara kommun

Bor du i Vara Kommun eller är intresserad av att flytta till Vara Kommun? Till vänster hittar du bland annat…

byggenhet1

Bygga, riva, förändra

Funderar du på att bygga nytt, bygga till, bygga om, riva eller förändra? Frågor och idéer? Kontakta oss på byggenheten…

Maskros

Energi, klimat och miljö

Maten vi äter, kläderna vi har på oss och prylarna vi köper, allt vi gör påverkar vår miljö. Allt som…

Hälsoskydd

Hälsoskydd

Bostadsmiljö En stor del av tiden tillbringar vi människor inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och vårt välbefinnande.…

Fysisk planering

Kommunens planarbete

Kommunens fysiska planering indelas i översiktlig planering och detaljplanering och innebär planering av mark- och vattenanvändningen. Genom den fysiska planeringen…

Vara kommun

Kontakta oss

Nedan hittar du kontaktuppgifter till specifika handläggare inom miljö- och byggnadsförvaltningen Vill du skicka in ett nytt ärende eller komplettera ett…

Lediga tomter

Lediga tomter

På denna sida hittar du lediga tomter i Vara kommun. Du kan också läsa om planerade tomter, hur du går…

Raggmunk med lingon

Livsmedel

Du ska alltid kunna lita på att du får livsmedel som är säkra och av bra kvalitet när du handlar…

Miljöskydd

Miljöskydd

Miljöskydd handlar om att trygga och förbättra den yttre miljön, det vill säga omgivningen, från föroreningar, kemikalier, och annat som…

Naturvård

Naturvård

Landskapet i kommunen domineras av den platta Varaslätten men det finns stora barrskogar och våtmarker i kommunens östra delar. Förutom…

Vatten och avlopp

Vatten och avlopp

Ett bra vatten och ett fungerande avlopp är viktigt för alla. Här kan både du som har enskilt och kommunalt…