Avfall och återvinning

Avfall är allt som vi vill göra oss av med oavsett om det har ett värde eller inte. Det är så klart viktigt att avfallet hanteras på ett för miljön riktigt sätt.

Avfall och återvinning

Om du vill minska din miljöpåverkan finns det ett engelskt uttryck som enkelt förklarar i vilken ordning du bör tänka: REduce, REuse and REcycle.

  • REduceminska din totala mängd avfall. Det kan du göra genom att köpa varor som håller längre eller välja en vara med en liten/ingen förpackning.
  • REuse – återanvänd. En stor kartong kanske får ett extra liv som koja till barnen innan den slängs.
  • REcycle – återvinn. Det avfall du ändå får ska återvinnas så långt det går. Att sortera och lämna dina förpackningar för återvinning är faktiskt ett effektivt sätt att minska den totala mängd energi som samhället som helhet förbrukar.

Avfall får inte grävas ned eller eldas ute eller i tunna, vedpanna, kamin eller liknande. Avfall ska läggas i kärl eller lämnas på återvinningscentralen.

Hushållshämtning

Ragn-Sells Kommunpartner sköter hämtning av ditt hushållsavfall

  • Vill du se alternativ det finns för hämtning och kostnaden, se Renhållningsavgifter.
  • Vill du veta när tömningen sker, eller har du andra frågor? Kontakta Ragns-Sells Kommunpartner på telefon 010-723 40 00, eller gå till deras hemsida.

Hämtning på ”röda dagar”​

När det gäller ”röda dagar” är grundprincipen att kärlen töms de närmaste dagarna efter helgdagen. Om röd dag infaller på en fredag så sker tömning dagen innan.

Sortera rätt

Här får du tips om hur du sorterar olika saker.​

Hämtning av källsorterat material

Du kan få hämtning av utsorterade förpackningar och tidningar hemma. Tjänsten kallas ReturMera och beställs hos Ragn-Sells, telefon 0512-79 77 40. Du får märkta påsar för att kunna sortera papp, papper, glas, metall, plast och batterier. Var fjärde vecka hämtas det av Ragn-Sells bil.

Avsluta/minska avfallshämtning

När du vill ha miniservice eller uppehåll på avfallshämtning behöver du söka dispens hos miljöenheten, blankett finner du här.

Kompostering

Att kompostera matavfall och trädgårdsavfall minskar mängden avfall avsevärt. Tänk på dina grannar så de inte blir störda av lukt, fåglar eller ett allt för skräpigt utseende. Matavfallet är attraktivt för många djur så en stängd behållare kan behövas. Trädgårdsavfall behöver ur miljösynpunkt sällan någon särskild behållare utan gör som du tycker blir bäst. Det går också att beställa hämtning av trädgårdsavfall av Ragn-Sells under april till och med oktober.

Slamhämtning

Från och med 1 januari 2015 sköter Ragn-Sells AB tömning av slamavskiljare, minireningsverk och slutna tankar.  Ragn Sells kommer regelbundet en gång om året för att tömma slamavskiljare och minireningsverk. När du behöver fler tömningar per år kontaktar du företaget på telefon 010-723 40 00. Anser du att varje år är för mycket t ex om huset är ett fritidshus eller du är ensam i hushållet, så kan du söka dispens hos miljöförvaltningen, blankett finner du här: Ansökan förlängt hämtningsintervall och eget omhändertagade

Avgifter slamhämtning

Avgift vid brunnsvolym 0-3 m³ 900 kr/gång
Avgift vid brunnsvolym 3,1-5,0 m³ 1207 kr/gång
Tillkommer för ytterligare m³ över 5 m³ 238 kr/gång
Sluten tank, volym upp till 3,0 m³ 1378 kr/gång
Sluten tank, volym 3,1-5,0 m³ 1820 kr/gång
Sluten tank, volym över 5,0 m³ 2187 kr/gång
Minireningsverk 1011 kr/gång
Tömning av fosforfälla 688 kr/gång
Extra slamtömning. Tillkommer på ordinarie pris 378 kr/tömningstillfälle
Akut tömning av slam. Tillkommer på odinarie pris 1226 kr/tömningstillfälle
Extra brunn på samma fastighet 430 kr/gång
Extra slangdragning utöver 20 m 120 kr/tillkommande
Bomkörning 499 kr/gång

Eldning av avfall

Att elda avfall hemma är faktiskt förbjudet, om det på något sätt kan medföra skada på hälsan eller miljön. I värsta fall kan sådan eldning leda till en åtalsanmälan. Detta gäller inte bara plast, däck och liknande utan även byggavfall som t.ex. impregnerat virke spånskivor och liknande material.

Rent trädgårdsavfall går bra att kompostera eller att elda under vissa förutsättningar. Tänk på att om du bor i detaljplanelagt område så är det förbjudet att elda löv, kvistar och annat trädgårdsavfall mellan 1 maj – 30 september.

Övrig tid av året, gäller precis som för alla andra, att du får elda torrt trädgårdsavfall som inte utnyttjas för kompostering om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa uppstår.

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.

Ragn-Sells Kommunpartner sköter hämtning av ditt hushållsavfall

  • Vill du se alternativ det finns för hämtning och kostnaden, se Renhållningsavgifter.
  • Vill du veta när tömningen sker, eller har du andra frågor? Kontakta Ragns-Sells Kommunpartner på telefon 010-723 40 00, eller gå till deras hemsida.

Hämtning på ”röda dagar”​

När det gäller ”röda dagar” är grundprincipen att kärlen töms de närmaste dagarna efter helgdagen. Om röd dag infaller på en fredag så sker tömning dagen innan.

Sortera rätt

Här får du tips om hur du sorterar olika saker.​

Hämtning av källsorterat material

Du kan få hämtning av utsorterade förpackningar och tidningar hemma. Tjänsten kallas ReturMera och beställs hos Ragn-Sells, telefon 0512-79 77 40. Du får märkta påsar för att kunna sortera papp, papper, glas, metall, plast och batterier. Var fjärde vecka hämtas det av Ragn-Sells bil.

Avsluta/minska avfallshämtning

När du vill ha miniservice eller uppehåll på avfallshämtning behöver du söka dispens hos miljöenheten, blankett finner du här.

Kompostering

Att kompostera matavfall och trädgårdsavfall minskar mängden avfall avsevärt. Tänk på dina grannar så de inte blir störda av lukt, fåglar eller ett allt för skräpigt utseende. Matavfallet är attraktivt för många djur så en stängd behållare kan behövas. Trädgårdsavfall behöver ur miljösynpunkt sällan någon särskild behållare utan gör som du tycker blir bäst. Det går också att beställa hämtning av trädgårdsavfall av Ragn-Sells under april till och med oktober.

Kontakt

Adress

Ragn-Sells Kommunpartner sköter hämtning av ditt hushållsavfall. Du hittar dem på adressen:
Turbingatan 14 i Vara
Telefonnummer: 010-723 40 00